Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg w m. Wysoka


WÓJT GMINY W BOLESZKOWICACH

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w m. Wysoka będącej własnością GMINY BOLESZKOWICE

1. Położenie nieruchomości gruntowej zabudowanej- m. Wysoka

2. Działka- nr 95/1 o pow. 0,3321 ha (Bi)

3. Powierzchnia budynku gospodarczego- 122,54 m2

4. Stan techniczny budynku- zły, budynek przeznaczony do rozbiórki

5. Nr Księgi Wieczystej- 30603

6. Wartość nieruchomości - ogólna wartość nieruchomości: 60.500,00 zł (+ 22%

VAT od wylicytowanej ceny)

7. Wadium - 6.500,00 zł

8. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice obowiązywał do dnia 31.12.2002 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku teren objęty działką nr 95/1 stanowi strefę istniejącego zainwestowania- terenów istniejącej zabudowy miejscowości, kolonii i przysiółków oraz terenów użytkowych gospodarczo i produkcyjnie- uzupełnienia i adaptacja istniejących układów przestrzennych.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 listopada 2009 roku w godzinie 900 w sali posiedzeń Urzędu Boleszkowice. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Boleszkowice , przy ul. Świerczewskiego 24 w godz. od 8.00 do 15.00 lub na konto Urzędu Gminy: Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 64124035521111000040464679 najpóźniej do dnia 29.10.2009 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał wlicza się w kwotę kupna nieruchomości, która winna być wpłacona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Boleszkowice, a przetarg czyni niebyłym.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odbytym przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z komisją przetargową ( nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice przy ul. Świerczewskiego 24 osobiście lub telefonicznie tel. 0957606124 wew. 36

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 01.10.2009 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 06-10-2009 09:05:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 13-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 06-10-2009 09:05:05