Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z wykonania budżetu za rok 2008


INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy za 2008 r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 rok Nr 249 poz. 2104) - Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

Budżet na 2008 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XV/94/2008 dnia 31 stycznia 2008 roku po dokonanych zmianach w ciągu roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 7.210.399,00 zł, natomiast po stronie wydatków 7.898.952,00 zł.

  • dochody na plan 7.210.399,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.207.156,58 co stanowi 99,9%.

  • wydatki na plan 7.898.952,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.135.356,87 co stanowi 90,3 %.

Wykonanie dochodów budżetu gminy według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Dochody własne na plan 2.595.849,00 zł zrealizowano 2.668.426,88 zł co stanowi 102,8%.

Subwencje ogólne na plan 2.562.015,00 zł zrealizowano 2.562.015,00 zł co stanowi 100,0%.

Dotacje na plan 2.030.911,00 zł zrealizowano 1.955.643,36 zł co stanowi 96,3%.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na plan 21.624,00 zł zrealizowano 21.071,34 zł co stanowi 97,4%

Wykonanie wydatków według działów:

Dział

Nazwa

Plan wydatków

Wykonanie wydatków

%

wykonania

1

2

3

4

5

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

234.766,00

233.459,82

99,4

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

78.800,00

45.190,93

57,4

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

667.949,00

210.572,91

31,5

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

18.415,00

15.974,97

86,8

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.012.645,00

984.240,54

97,2

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

2.535,00

2.535,00

100,0

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

103.415,00

96.597,50

93,4

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

9.700,00

8.374,59

86,3

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

83.000,00

81.871,43

98,6

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

3.096.939,00

2.931.210,83

94,7

851

OCHRONA ZDROWIA

110.632,00

85.140,64

77,0

852

POMOC SPOŁECZNA

1.586.777,00

1.569.686,97

98,9

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

57.346,00

57.345,95

100,00

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

51.617,00

51.328,78

99,4

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

301.220,00

295.706,29

98,2

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

203.696,00

199.191,62

97,8

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

279.500,00

266.888,10

95,5

OGÓŁEM WYDATKI:

7.898.952,00

7.135.316,87

90,3

W ZAKRESIE INWESTYCJI NAKŁADY ZA 2008 ROK WYNIOSŁY OGÓŁEM 459.596,14 ZŁ. Z CZEGO:

  • sieć wodociagowa do stacji PKP Namyślin 40.541,83zł

- kanalizacja w m. Wysoka z przesyłem do Boleszkowice- 1.220,00zł

- przebudowa drogi w m. Chlewice - 9.081.96zł

- budowa świetlicy wiejskiej w m. Gudzisz- 3.200,00zł

- zakup wiaty przystankowej dla m. Porzecze- 3.294,00zł

- komputeryzacja Urzędu Gminy - 4.943,04zł

- budowa placów zabaw m. Boleszkowice, Gudzisz i Wysoka- 31.188,82zł

- zakup komputerów do obsługi zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego-

6.493,13zł

- zakup zmywarek do Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Gudziszu-

12.007,24zł

- zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych- 109.800,00zł

- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w

Boleszkowicach - 237.826,12zł

DEFICYT BUDŻETU GMINY NA KONIEC 2008 ROKU - 1.017.699,23 ZŁ.

DŁUG PUBLICZNY NA KONIEC 2008 ROKU - 1.017.400,00 ZŁ.

I PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

  • kredyty długoterminowe - 1.040.400,00 zł.

  • pożyczka - 32.000,00 zł.

UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2008 ROKU

- organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży - 800,00zł

- współfinansowanie kosztów utrzymania filii wydziału Komunikacji w Urzędzie

Miejskim w Dębnie- 3.614,77zł

W roku 2008 z budżetu gminy nie były udzielane poręczenia i gwarancje.

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM W ROKU 2008 UDZIELONO ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ROZŁOŻENIA ZALEGŁOŚCI NA RATY

PODATEK ROLNY

1/ Niwiński Czesław- rozłożenie na raty

2/ Ciechanowicz Jadwiga - odroczenie płatności podatku

3/ Ciechanowicz Przemysław - odroczenie płatności podatku

4/ Ciechanowicz Wojciech - odroczenie płatności podatku

5/ Lemczak Andrzej - odroczenie płatności podatku

6/ Opala Grzegorz - rozłożenie na raty

7/ Błaszczyńska Genowefa- rozłożenie na raty

8/ Sawicki Krzysztof - odroczenie płatności podatku

9/ Sawicki Stanisław - odroczenie płatności podatku

10/ Gruchot Piotr - odroczenie płatności podatku

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1/ Biały Halina - rozłożenie na raty

2/ Rosół Adam - rozłożenie na raty

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

1/ Chłopek Piotr - odroczenie płatności podatku

Gmina udzielała pomocy publicznej osobom prawnym i fizycznym.

Sporządziła:

Eugenia Juszczak - Skarbnik Gminy

Boleszkowice, dnia 28 maj 2009 rok

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Tomala 03-06-2009 12:36:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karol Śpiewak 18-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Marta Tomala 03-06-2009 12:36:24