Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu- lokal mieszkalny w Namyślinie


WÓJT GMINY W BOLESZKOWICACH

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w m. Namyślin będącego własnością GMINY BOLESZKOWICE

1. Położenie nieruchomości - m. Namyślin

2. Działka oznaczona nr ewidencyjnym - 178/1,
zabudowana budynkiem nr 36;

3. Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu - 232/1000

4. Powierzchnia nieruchomości - 0,0490 ha

5. Powierzchnia lokalu mieszkalnego - 51,30 m2

6. Numer Księgi Wieczystej - 24434

7. Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wraz

z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku- 28.300,00

8. Wadium w wysokości - 2.800,00 zł

9. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice obowiązywał do dnia 31.12.2002 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku teren objęty działką nr 178/1 stanowi strefę istniejącego zainwestowania- terenów istniejącej zabudowy miejscowości, kolonii i przysiółków oraz terenów użytkowanych gospodarczo i produkcyjnie- uzupełnienia i adaptacja istniejących układów przestrzennych.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2009 roku o godzinie 900 w sali posiedzeń Urzędu Boleszkowice. Warunkiem przystąpienia jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Boleszkowice , przy ul. Świerczewskiego 24 w godz. od 8.00 do 15.00 lub na konto Urzędu Gminy : Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 64124035521111000040464679 najpóźniej do dnia 15.06.2009 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

W przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Boleszkowice, a przetarg czyni niebyłym.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odbytym przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z komisją przetargową ( nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice przy ul .Świerczewskiego 24 osobiście lub telefonicznie tel. 0957606124 wew. 36 lub 43

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 18.05.2009 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karol Śpiewak 18-05-2009 14:37:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karol Śpiewak 24-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Karol Śpiewak 18-05-2009 14:37:19