Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia - Projekt kanalizacja Wysoka, Wyszyna


DRUK ZP - 2/PN, NBO, ZOC

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego / negocjacji bez ogłoszenia / zapytania o cenę*

Część szczegółowa

5.

Termin składania ofert

Termin składania ofert upłynął w dniu 25.09.2005. o godz. 11.00

6.

Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 26.09.2005. o godz. 11.00 w pokoju nr 3 UG Boleszkowice

adres: ul.Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice.

2. Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofert, których zbiorcze zestawienie stanowi dołączony druk
ZP-12.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie
zamówienia, w wysokości 120.000 zł .

7.

Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 1 wykonawców.

Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarta jest na dołączonym druku ZP-14.

8.

Wykonawcy wykluczeni

Z postępowania nie wykluczono wykonawców. Listę wykluczonych wykonawców wraz z podaniem uzasadnienia wykluczenia stanowi dołączony druk ZP-15.

9.

Oferty odrzucone

Nie odrzucono ofert. Listę ofert odrzuconych wraz z podaniem uzasadnienia odrzucenia stanowi dołączony druk ZP-16.

..........................................................

(podpis kierownika zamawiającego

lub osoby upoważnionej)

numer strony 1

10.

Oferta najkorzystniejsza

Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, dokonanego na dołączonym druku ZP-18 wybrano ofertę:

numer oferty `1

firma (nazwa) Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji

ul. Warskiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp

adres ...

Uzasadnienie wyboru: korzystna cena

11.

Protesty i odwołania

W trakcie postępowania nie wniesiono żadnego protestu lub odwołania

* - niepotrzebne skreślić

..........................................................

(podpis kierownika zamawiającego

lub osoby upoważnionej)

numer strony 2

oznaczenie sprawy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 30-09-2005 12:07:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 30-09-2005
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 30-09-2005 12:07:16