Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Referat Organizacyjny (OR), w tym stanowisko do obsługi Rady Gminy (RG);

Do zadań Referatu Organizacyjnego należy:

      1) prowadzenie spraw kadrowych pracowników, a w tym dotyczących :

 1. nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami urzędu,
 2. planowania i udzielania urlopów,
 3. doskonalenia kadr, koordynowania udziału pracowników w szkoleniach, kursach, organizacja szkoleń,
 4. prowadzenie ewidencji czasu pracy;

      2) prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

      3) opracowywanie zarządzeń, instrukcji i regulaminów związanych z organizacją pracy;

      4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy i regulaminów przez pracowników;

      5) prowadzenie zakupu i prenumerata czasopism i wydawnictw;

      6) zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe, kancelaryjne i druki;

      7) prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych;

      8) prowadzenie spraw związanych z zakupem: sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek, mebli i innego inwentarza biurowego;

      9) prowadzenie spraw bhp, ochrony p.poż i ochrony mienia Urzędu;

      10) sprawowanie nadzoru nad pracownikami obsługi urzędu;

      11) prowadzenie obsługi kancelaryjnej Urzędu w zakresie:

 1. przyjmowania, wysyłania i rozdzielania korespondencji,
 2. obsługi elektronicznej platformy usług administracji publicznej e PUAP,
 3. prowadzenia rejestru przesyłek wpływających oraz rejestru przesyłek wychodzących,
 4. prowadzenia rejestru skarg i wniosków,
 5. przyjmowania i nadawania faksów, obsługi centrali telefonicznej,
 6. udzielania informacji interesantom, kierowania ich do właściwych referatów;

      12)  prowadzenie obsługi kancelaryjnej i administracyjno-technicznej Wójta w tym:

  1. organizowanie narad i spotkań Wójta,
  2. ewidencjonowanie zarządzeń Wójta,
  3. prowadzenie korespondencji w sprawach prowadzonych bezpośrednio przez Wójta;

      13) prowadzenie obsługi kancelaryjnej i administracyjno-technicznej Rady Gminy, komisji Rady  i Przewodniczącego Rady , w tym:

 1. prowadzenie spraw związanych ze zwoływaniem sesji Rady,
 2. przygotowywanie projektów planów pracy i projektów porządku obrad,
 3. organizowanie sesji Rady i posiedzeń komisji,
 4. przygotowywanie materiałów dla radnych i zapewnienie ich terminowego    doręczenia,
 5. sporządzanie protokołów i prowadzenie dokumentacji z sesji i posiedzeń,
 6. prowadzenie ewidencji uchwał Rady,
 7. przygotowywanie uchwał Rady do przedłożenia Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej  a także do publikacji w Dzienniku Urzędowym,
 8. organizowanie szkoleń radnych,
 9. prowadzenie korespondencji w sprawach prowadzonych przez przewodniczącego Rady i komisje Rady;

      14) prowadzenie  spraw związanych z wyborem osób, w tym:

 1. wybieranie i odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady,
 2. powoływanie stałych i doraźnych komisji Rady,
 3. wybieranie ławników sądowych;

      15) prowadzenie spraw związanych z :

  1. wyrażaniem zgody Rady na rozwiązanie stosunku pracy z radnym,
  2. ustalaniem zasad na jakich przysługują radnym diety i zwroty kosztów podróży służbowych,
  1. uchwaleniem  przeprowadzenia referendum gminnego;

      16) prowadzenie spraw związanych z informatyzacją urzędu;

      17) prowadzenie następujących spraw związanych z postępowaniem sądowym, w tym:

 1. przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich w przypadku nie możności doręczenia ich adresatowi,
 2. wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane,
 3. przyjmowanie obwieszczeń;

      18)  prowadzenie spraw BHP w szczególności:

  1. organizacja szkoleń z zakresu bhp/ wstępne, okresowe, stanowiskowe -instruktaż /,
  2. opracowywanie instrukcji bhp i współudział w organizacji stanowiska pracy,
  3. prowadzenie rejestru wypadków przy pracy,
  4. analiza zagrożenia zawodowego /ocena ryzyka zawodowego/,
  5. inicjowanie działań w celu poprawy warunków pracy;

      19) prowadzenie punktu przetwarzania informacji niejawnych w tym przyjmowanie, rejestrowanie, wysyłanie i doręczanie korespondencji niejawnej;

 1.  referat Organizacyjny wspólnie z Urzędnikiem Wyborczym prowadzi sprawy przeprowadzania wyborów i referendów, w związku z tym współdziała z Delegaturą Wojewódzką Krajowego Biura Wyborczego i Okręgową Komisją Wyborczą oraz prowadzi sprawy:
 2. powoływania terytorialnych i obwodowych komisji,
 3. obsługi i zapewnienia techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych komisji,
 4. ustalenia granic obwodów głosowania oraz numerów i siedzib obwodowych komisji;

      21) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz urzędu oraz prowadzenie ewidencji korespondencji;

      22) prowadzenie spraw związanych z udziałem Gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych;

      23) organizowanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Do___zakresu___dziaA_ania___stanowiska___ds._sekretariatudocx.rtf (RTF, 44.51Kb) 2008-06-16 15:06:17 426 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Tomala 16-06-2008 15:06:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 13-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 13-07-2017 09:17:30