Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Referat Promocji, Oświaty i Funduszy Pomocowych (POF);

Do zadań Referatu Promocji, Oświaty i Funduszy Pomocowych należy:

1. wykonywanie czynności związanych z pozyskiwanie funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych, a w tym:

 1. monitoring dostępnych środków z funduszy unijnych,
 2. przygotowywanie, kompletowanie oraz składanie dokumentacji aplikacyjnej,
 3. gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania dokumentacji aplikacyjnej;

      2) współpraca z podmiotami gospodarczymi w zakresie funduszy pomocowych;

      3) koordynacja projektów inwestycyjnych i miękkich realizowanych w Urzędzie współfinansowanych ze środków funduszy unijnych i innych środków pomocowych;

      4) sporządzanie wniosków oraz sprawozdań w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych;

      5) monitoring i kontrola projektów:

 1. monitorowanie i kontrolowanie zgodności przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE i innych środków pomocowych,
 2. przekazywanie zaleceń pokontrolnych i monitoring ich wdrożenia,
 3. udzielanie informacji organizacjom pozarządowym o możliwości pozyskiwania środków pomocowych UE;

      6) współpracę z organizacjami pozarządowymi;

      7) prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy Boleszkowice;

      8) upowszechnianie informacji na temat zasad tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych;

      9) monitorowanie procesu wykonania planów i zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi;

      10) współpraca z instytucjami kultury;

      11) organizowanie i koordynowanie imprez, w szczególności imprez promocyjnych, kulturalnych i sportowych;

 1. realizacja  zadań związanych z promocją Gminy, w tym zbieranie  materiałów, ich opracowywanie merytoryczne i graficzne oraz publikacja wydawnictw promocyjnych  lub informacyjnych, a także rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych o Gminie;
 2. inicjowanie i koordynacja współpracy z mediami, instytucjami, stowarzyszeniami  i innymi podmiotami  w zakresie promocji Gminy;
 3.  koordynacja działań promocyjnych w zakresie kultury, sportu, turystyki, rekreacji i wypoczynku;

       15) wykonywanie zadań z zakresu polityki informacyjnej, a w szczególności:

            a) publiczne prezentowanie działań organów Gminy,

            b) stwarzanie dobrego klimatu wokół planów i realizacji zadań Gminy- działalność public- relations,

     c)współudział w realizacji obowiązków nałożonych na organy administracji w ustawie z  dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764),        

      16) prowadzenie postępowań w sprawach zgromadzeń;

      17) wydawanie zezwoleń na zbiórki przeprowadzane na obszarze Gminy lub jej części;

      18) prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej;

      19) wypracowanie strategii i taktyki promowania Gminy;

      20) aktualizacja i prowadzenie strony internetowej Gminy;

      21) przygotowywanie umów zawieranych w zakresie:

 1. zakupu sprzętu komputerowego,
 2. wdrażania programów,
 3. konserwacji;

      22) nawiązywanie, organizowanie współpracy z sąsiednimi gminami, organizacjami i  instytucjami krajowymi i zagranicznymi;

      23) współpraca w opracowywaniu dokumentacji związanej z uczestniczeniem Gminy w konkursach ekologicznych;

      24) współpraca z NZOZ  działającymi na terenie Gminy w zakresie zapewnienia właściwej opieki medycznej oraz organizacji bezpłatnych akcji badań profilaktycznych;

      25) prowadzenie spraw związanych z obsługą telekomunikacyjną Urzędu oraz jednostek podległych;

      26) prowadzenie spraw związanych z przedszkolem publicznym, szkołą podstawowych oraz gimnazjum, w tym z oddziałami integracyjnymi;

      27) ustalanie planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów;

      28) realizacja wydanych zaleceń wynikających z czynności nadzoru przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

      29) występowanie z wnioskami w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych  do dyrektora przedszkola lub szkoły i organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

      30) przygotowanie postępowań dotyczących wyłaniania kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki w drodze konkursu, w tym  powoływanie komisji konkursowej;

      31) prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem, oceną pracy dyrektora placówki oświatowej;

       32) wydawanie zezwoleń w sprawie założenia szkoły lub przedszkola przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego;

       33) powoływanie komisji egzaminacyjnej i przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;

      34) przygotowywanie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu, wysokości stawek dodatkowych, nagród i innych świadczeń wynikających  ze stosunku pracy;

      35) przygotowywanie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub przedszkolach;

      36) prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkola;

      37) sprawy dotyczące transportu uczniów do szkół;

      38)  prowadzenie spraw związanych z udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boleszkowice ( stypendia i zasiłki szkolne);

      39) sprawy związane z kontrolą spełniania obowiązku nauki;

      40) prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej;

      41) opracowanie informacji o realizacji zadań oświatowych;

      42) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony danych osobowych.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Do_zakresu_dziaA_ania_stanowiska_ds_handlu.rtf (RTF, 37.11Kb) 2008-06-16 14:58:24 449 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Tomala 16-06-2008 14:58:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 13-07-2017 08:44:41