Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kierownik Urząd Stanu Cywilnego (USC ), Samodzielne stanowisko do Spraw Obywatelskich (SO) i Archiwum Zakładowego ( AZ);

Do zakresu działania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw  określonych w § 14 oraz w ustawie  z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego        ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2064), a w szczególności:

      1) udzielanie ślubów;

      2) prowadzenie ksiąg i kartotek stanu cywilnego;

      3) dokonywanie w aktach urodzeń, małżeństw i zgonów wzmianek dodatkowych w oparciu o wyroki i postanowienia sądowe oraz decyzje administracyjne;

      4) odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego stosownie do obowiązujących przepisów;

      5) dokonywanie w akcie urodzenia dziecka wzmianek dodatkowych o przysposobieniu;

      6) udzielanie odmowy przyjęcia dla dziecka więcej niż dwóch imion, bądź imion ośmieszających lub uwłaczających godności człowieka;

      7) nadanie dziecku imienia, jeżeli rodzice nie dokonali wyboru imienia dziecka;

      8) przyjmowanie zgłoszeń zgonu osób, sporządzanie aktów zgonu na podstawie zgłoszeń oraz orzeczeń sądu stwierdzających zgon lub uznanie za zmarłego;

      9) rejestrowanie małżeństw wyznaniowych w księgach stanu cywilnego;

      10) wydawanie zaświadczeń o możności zawarcia małżeństw wyznaniowych;

      11) organizowanie i celebrowanie jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego;

      12) wydawanie zaświadczeń o zdolności  prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą;

      13) rejestrowanie w księgach stanu cywilnego urodzeń, małżeństw lub zgonów,

14) tóre nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w  księgach krajowych stanu 

          cywilnego;

      14) wydawanie z akt stanu cywilnego odpowiednich odpisów i zaświadczeń;

      15) prostowanie i uzupełnianie treści aktu stanu cywilnego;

      16) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu miesięcznego;

      17) przekazywanie akt stanu cywilnego do Archiwum Państwowego;

      19) przyjmowanie oświadczeń dotyczących zawarcia małżeństwa;

      20) sprawozdania o ruchu naturalnym ludności;

      21) zmiana imion i nazwisk:

      23) przyjmowanie oświadczeń dotyczących zmian stanu cywilnego.

2. Zadania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wykonuje także Zastępca Kierownika USC.

Do zadań Samodzielnego Stanowiska do Spraw Obywatelskich i Archiwum Zakładowego należą następujące sprawy:

      1) prowadzenie i aktualizacja kartotek: osobowej mieszkańców (KOM), imienno-adresowej, pobytu czasowego, przejściowej, osób ubezwłasnowolnionych i pozbawionych praw publicznych, osób wpisanych do stałego rejestru wyborców na własny wniosek, mieszkańców Gminy Boleszkowice  wpisanych do stałego rejestru wyborców na terenie innej gminy;

      2) prowadzenie zbioru osób zameldowanych na okres do trzech miesięcy;

      3) wprowadzanie zmian do terenowej bazy danych ewidencji ludności na podstawie  zgłoszeń meldunkowych, postanowień sądów i decyzji administracyjnych;

      4) udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych;

      5) wydawania decyzji w sprawach meldunkowych;

      6) aktualizacja rejestru wyborców i sporządzanie spisów wyborców;

      7) przyjmowanie wniosków dowodowych i wydawanie dowodów osobistych;

      8) prowadzenie kartotek: wydanych dowodów osobistych, osób zmarłych, osób które wyjechały za granicę;

      9) prowadzenie ewidencji obcokrajowców  przebywających na terenie Gminy;

      10) zakładanie i aktualizacja teczek dowodowych;

      11) udzielanie pomocy Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich i Stalinowskich;

      12) przesyłanie dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku od 3 do 18 lat:

      13) przygotowanie rejestru osób objętych kwalifikacja wojskową;

      14) przyjmowanie dokumentacji archiwalnej z referatów i samodzielnych stanowisk;

      15) prowadzenie rejestru akt archiwalnych;

      16) dokonywanie brakowania akt, dla których upłynął termin przechowywania w archiwum;

      17) wydawanie akt z archiwum pracownikom;

      18) współpraca z archiwum państwowym;

      19) prowadzenie  obsługi gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Tomala 16-06-2008 14:56:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 13-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 13-07-2017 08:57:29