Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Adaptacja pomieszczeń biblioteki w Boleszkowicach - roboty Budowlane

 

Boleszkowice, dnia 12.03.2007 r. 

 

P R Z E T A R G N I E O G R A N I C Z O N Y  

Zamawiający:

Gmina Boleszkowice

ul. Świerczewskiego 24 74-407 Boleszkowice  

z a p r a s z a

do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości do 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót na zadaniu inwestycyjnym pn.:

Adaptacja pomieszczeń biblioteki Publiczno- Szkolnej w Boleszkowicach na punkt informatyczno- edukacyjny”

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Boleszkowicach ul. Świerczewskiego 24 - I piętro - pokój nr 14 - w godz. 7.30 - 15.00 - lub na stronie internetowej www.bip.boleszkowice.pl odpłatność - 10 złotych płatne w kasie Urzędu lub na konto Zamawiającego w Banku PEKO SA O/ Dębno nr 30124035521111000040464709

 

 1. Zakres zamówienia Remont Biblioteki Publiczno- Szkolnej poprzez ; malowanie pomieszczeń wewnątrz wyminę stolarki okiennej na okna z PCV, wykonanie instalacji elektrycznej pod 3 stanowiska komputerowe drzwi wejściowych, wymianę posadzki po przez zerwanie starej posadzki i ułożenie nowej posadzki z wykładziny PCV,  

Szczegółowo zakres zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.  

 1. Wymagany termin zakończenia inwestycji - 31.05.2007 r.  

 1. Zamawiający odstępuje od żądania od Wykonawców wnoszenia wadium zgodnie z art. 45 ust. 2 Ustawy - prawo zamówień publicznych.  

 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy:

 1. spełniający wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 2. nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy - Prawo zamówień publicznych

 3. spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych  

 1. Kryterium oceny ofert - cena - 100 %.  

 1. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24 - sekretariat - I piętro - pokój nr 7 w terminie do 26.03.2007 r. do godz. 10.00.  

 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.03.2007 r. o godz. 10.10 w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego - sala posiedzeń nr 3.  

 1. Termin związania ofertą - 30 dni od dnia składania ofert.  

 1. Zamawiający nie będzie używał aukcji elektronicznej do udzielenia zamówienia  

 1. Informacje można uzyskać pod numerami telefonów:  

 • 095-7606124 w 43 - Pan Roman Czerwiński - w godz. 08.00 - 14.00

 • 095-7606124 w 43 - Pan Włodzimierz Mazur - w godz. 08.00 - 14.00.

13. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

Dział

Grupa

Klasa

Kategoria

Nazwa

45.000000-7

 

 

 

Roboty budowlane

 

452.00000-9

 

 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

 

 

4523.0000-8

 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu

 

 

 

45231.000-5

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

 

 

 

45262.300-4

Betonowanie

 

 

 

45262.350-9

Betonowanie bez zbrojenia

 

 

 

45262.360-2

Cementowanie

 

 

 

45262.520-2

Roboty murarskie

453.00000-0

 

 

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

 

4531.0000-3

 

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

 

 

45311.000-0

Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

 

454.00000-1

 

 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

 

 

4541.0000-4

 

Tynkowanie

 

 

 

 

 

 

 

4542.0000-7

 

Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

 

 

 

45421.000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

 

 

4544.0000-3

 

Roboty malarskie i szklarskie

 

 

 

45442.000-7

Nakładanie powierzchni kryjących

 

 

 

45422.100-8

Roboty malarskie

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_Boleszkowice_przetarg-biblioteka_rob_bud.doc (DOC, 36KB) 2007-03-14 15:15:04 36KB 525 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja_remont_Boleszkowice.doc (DOC, 97.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-03-14 15:15:04 97.KB 79 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 14-03-2007 15:15:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 14-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 14-03-2007 15:16:14