Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Utworzenie WCEKI w Namyślinie - komputery


0x01 graphic

 • Boleszkowice, dnia 12.04.2007 r.

  • P R Z E T A R G N I E O G R A N I C Z O N Y

Zamawiający:

Gmina Boleszkowice

ul. Świerczewskiego 24 74-407 Boleszkowice

z a p r a s z a

do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości do 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót na zadaniu inwestycyjnym pn.:

Utworzenie Wiejskiego Centrum Edukacyjno- Kulturalno- Informacyjnego w Namyślinie”

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Boleszkowicach ul. Świerczewskiego 24 - I piętro - pokój nr 14 - w godz. 7.30 - 15.00 - lub na stronie internetowej www.bip.boleszkowice.pl odpłatność /koszty powielenia przesyłu/ - 20 złotych.w kasie Urzędu lub na konto Zamawiającego w Banku PEKA SA o/ Dębno nr 30124035521111000040464709

 1. Zakres zamówienia

Dostawa i montaż 4 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, drukarki laserowej, drukarki atramentowej, skanera, 4 stolików pod komputery, 8 krzeseł pod stanowiska komputerowe.

Szczegółowo zakres zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.

 1. Wymagany termin zakończenia inwestycji - 15.06.2007 r.

 1. Zamawiający odstępuje od żądania od Wykonawców wnoszenia wadium zgodnie z art. 45 ust. 2 Ustawy - prawo zamówień publicznych.

 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy:

 1. spełniający wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 2. nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy - Prawo zamówień publicznych

 3. spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych

 1. Kryterium oceny ofert - cena - 100 %.

 1. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Boleszkowicach ul. Świerczewskiego 24 - sekretariat - I piętro - pokój nr 7 w terminie do 26.04.2007 r. do godz. 12.00.

 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.04.2007 r. o godz. 12.10 w siedzibie Urzędu Gminy w Boleszkowicach ul. Świerczewskiego 24 - sala posiedzeń - pokój nr 3.

 1. Termin związania ofertą - 30 dni od dnia składania ofert.

 2. Zamawiający nie będzie wykorzystywał aukcji elektronicznej do udzielenia zamówienia

 1. Informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

 • 095-7606124 w. 43 - Pan Włodzimierz Mazur w godz. 08.00 - 14.00.

- - ” - Pan Roman Czerwiński - “ -

13. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

 • Dział

  Grupa

  Klasa

  Kategoria

  Nazwa

  30230000-0

  Urządzenia Komputerowe

  30240000-3

  Oprogramowanie

  Załączniki do pobrania

  Ogłoszenie do pobrania
  1 Ogloszenie_komputery_Namyslin.doc (DOC, 26.KB) 2007-03-14 15:13:15 26.KB 559 razy
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  1 Specyfikacja_komputery_Namyslin.doc (DOC, 115KB)
  Po terminie otwarcia ofert
  2007-03-14 15:13:15 115KB 70 razy

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 14-03-2007 15:13:15
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 14-03-2007
  Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 14-03-2007 15:13:15