Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kredyt długoterminowy


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60.000,00 euro

 1. Zamawiający:

Gmina Boleszkowice, w imieniu której działa Wójt Gminy Boleszkowice

74-407 Boleszkowice woj. Zachodniopomorskie

powiat myśliborski

ul. Świerczewskiego 24

REGON: 210977018

telefon - 095 760 61 24, fax - 095 760 61 35

 1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Eugenia Juszczak - Skarbnik Gminy

 2. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

Kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000,00 zł na sfinansowanie wydatków budżetowych, na które nie znajduje się pokrycia w planowanych dochodach budżetu:

  1. okres spłaty wyniesie 7 lat

  2. spłata kapitału będzie następowała w okresach miesięcznych

  3. pierwsza spłata kapitału nastąpi w 2007 roku

KOD CPU: 66.13.00.00-0

Miejsce realizacji zamówienia:

Boleszkowice

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej ani częściowej

 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielaniu zamówienia jest spełnianie warunków określonych w art. 22 oraz nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz posiadanie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej w zakresie objętym zamówieniem.

 2. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

   • odpis zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej w zakresie objętym zamówieniem lub oświadczeniem o jego posiadaniu,

   • dokument rejestracji firmy z określeniem przedmiotu działalności, wielkości kapitału oraz wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy (dokument nie starszy niż z przed 6 miesięcy),

   • zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Wykonawca nie zalega z płaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ogłoszeniem przetargu lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,

   • aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.17 ust.1 pkt.5 uozp., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

 • Kryteria oceny ofert

 • Cena:

     1. Marża banku - 98%

     2. Prowizja jednorazowa - 2%

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

   1. formularz można odebrać:

    • osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 9-10 w godz. 7:30-15:30

    • ze strony internetowej: www.bip.boleszkowice.pl (zamówienia publiczne 2006/sierpień)

  1. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Gminy

  ul. Świerczewskiego 24

  74-407 Boleszkowice

  Sekretariat

  w terminie do dnia 28 sierpnia 2006 roku godz.10:30

  1. Otwarcie ofert w siedzibie zamawiającego:

  Urząd Gminy

  74-407 Boleszkowice

  ul. Świerczewskiego 24

  sala posiedzeń

  w dniu 28 sierpnia 2006 roku o godz.11:00

  1. Wadium:

  brak

  1. Termin związania z ofertą:

  okres w dniach: 30 dni

  2

  Załączniki do pobrania

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  1 siwz_z_zal_kredyt.zip (ZIP, 17.KB)
  Po terminie otwarcia ofert
  2006-08-04 13:38:42 17.KB 62 razy

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 04-08-2006 13:37:01
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 04-08-2006
  Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 04-08-2006 13:39:35