Konsultacje Społeczne

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Boleszkowice 2019-01-03 12:55:24
Konsultacje społeczne dot. Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boleszkowice 2018-01-08 17:59:27
Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 2017-11-08 09:10:37
Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza konsultacje społeczne dokumentu pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-04-19 08:46:06
Informacja dotycząca wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Boleszkowice. 2017-01-03 11:01:45
Wójt Gminy Boleszkowice Ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Boleszkowice. 2016-10-28 08:03:49
Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 2016-10-27 13:33:39
Wójt Gminy Boleszkowice Ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Boleszkowice. 2016-08-31 15:56:27
Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu "Strategii Gminy Boleszkowice na lata 2016 - 2024" 2016-07-18 13:32:42
Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Boleszkowicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Boleszkowice. 2016-05-16 14:48:00