Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Oświadczenie majątkowe radnego - Pan Michał Sługocki Justyna Woroniak 2019-03-25 13:17:53 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 5/2019 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 3/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach Justyna Woroniak 2019-03-20 13:20:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Kaleńsko Marcin Lazer 2019-03-15 08:28:07 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Kaleńsko Marcin Lazer 2019-03-15 08:27:40 edycja dokumentu
Ogłoszenie o XIII przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Namyślin Marcin Lazer 2019-03-15 08:27:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Kaleńsko Marcin Lazer 2019-03-15 08:25:09 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Kaleńsko Marcin Lazer 2019-03-15 08:24:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Kaleńsko Marcin Lazer 2019-03-15 08:23:36 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Kaleńsko Marcin Lazer 2019-03-15 08:22:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokal użytkowy) położony w m. Namyślin Marcin Lazer 2019-03-15 08:21:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14.03.2019 r. w sprawie: ustalenia terminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w m. Namyślin. Marcin Lazer 2019-03-15 08:18:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 16/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14.03.2019 r. w sprawie: ustalenia terminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w m. Namyślin. Marcin Lazer 2019-03-15 08:18:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 12.03.2019 r. w sprawie: ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Namyślin. Marcin Lazer 2019-03-15 08:17:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 15/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 12.03.2019 r. w sprawie: ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Namyślin. Marcin Lazer 2019-03-15 08:16:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 12.03.2019 r. w sprawie: ustalenia terminu I rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Kaleńsko. Marcin Lazer 2019-03-15 08:16:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 14/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 12.03.2019 r. w sprawie: ustalenia terminu I rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Kaleńsko. Marcin Lazer 2019-03-15 08:15:37 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Krzysztof Fira 2019-03-14 07:51:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Marcin Lazer 2019-03-11 14:23:13 dodanie dokumentu
INFORMACJA o realizacji budżetu gminy Boleszkowice ZA IV KWARTAŁ 2018 ROK Justyna Woroniak 2019-02-27 12:30:33 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zakończeniu postepowania Marcin Lazer 2019-02-22 08:05:51 edycja dokumentu
Zawiadomienie o zakończeniu postepowania Marcin Lazer 2019-02-22 08:04:49 dodanie dokumentu
Ogloszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonych w m. Kaleńsko Marcin Lazer 2019-02-20 13:59:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14.02.2019 r. w sprawie ustalenia terminów pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości położonych w m. Kaleńsko. Marcin Lazer 2019-02-20 13:58:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 13/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14.02.2019 r. w sprawie ustalenia terminów pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości położonych w m. Kaleńsko. Marcin Lazer 2019-02-20 13:57:08 dodanie dokumentu
Decyzja Wójta Gminy Boleszkowice o umorzeniu postepowania na wniosek strony Marcin Lazer 2019-02-20 13:56:36 edycja dokumentu
Decyzja Wójta Gminy Boleszkowice o umorzeniu postepowania na wniosek strony Marcin Lazer 2019-02-20 13:55:12 dodanie dokumentu
Ogloszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w m. Chlewice Marcin Lazer 2019-02-15 08:31:17 dodanie dokumentu
Ogloszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonych w m. Boleszkowice Marcin Lazer 2019-02-15 08:30:02 edycja dokumentu
Ogloszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonych w m. Boleszkowice Marcin Lazer 2019-02-15 08:29:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14.02.2019 r. w sprawie ustalenia terminu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w m. Chlewice. Marcin Lazer 2019-02-15 08:27:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 12/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14.02.2019 r. w sprawie ustalenia terminu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w m. Chlewice. Marcin Lazer 2019-02-15 08:27:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14.02.2019 r. w sprawie ustalenia terminów pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości położonych w m. Boleszkowice. Marcin Lazer 2019-02-15 08:26:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 11/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14.02.2019 r. w sprawie ustalenia terminów pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości położonych w m. Boleszkowice. Marcin Lazer 2019-02-15 08:25:40 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Wójt Gminy Boleszkowice informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach Justyna Woroniak 2019-02-14 14:57:56 dodanie dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice Justyna Woroniak 2019-02-12 07:37:57 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - Pan Jan Krzywicki Justyna Woroniak 2019-02-07 08:46:38 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe radnego - Pan Ryszard Stoparek Justyna Woroniak 2019-02-07 08:43:53 dodanie dokumentu
Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia Marcin Lazer 2019-02-04 10:28:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LV.113.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE Z DNIA 29 STYCZNA 2019 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2019-02-01 10:55:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LV.112.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE Z DNIA 29 STYCZNA 2019 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Boleszkowice na 2019r. Justyna Woroniak 2019-02-01 10:51:49 dodanie dokumentu