Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XL.122.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-05-25 11:21:43 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR CXXVIII.243.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Boleszkowice za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia Justyna Woroniak 2018-05-25 11:13:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR CCCLXXXVI.726.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Boleszkowice na 2018 r. Justyna Woroniak 2018-05-25 11:07:27 dodanie dokumentu
Klauzula Informacyjna Krzysztof Fira 2018-05-24 15:11:47 edycja dokumentu
Klauzula Informacyjna Krzysztof Fira 2018-05-24 15:09:44 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Krzysztof Fira 2018-05-24 12:38:14 edycja dokumentu
Klauzula Informacyjna Krzysztof Fira 2018-05-24 12:35:43 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Krzysztof Fira 2018-05-24 12:34:51 edycja dokumentu
Klauzula Informacyjna Krzysztof Fira 2018-05-24 12:33:11 edycja dokumentu
Klauzula Informacyjna Krzysztof Fira 2018-05-24 12:32:20 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Krzysztof Fira 2018-05-24 12:29:45 edycja dokumentu
2017 rok Justyna Woroniak 2018-05-23 13:57:57 dodanie dokumentu
INFORMACJA o realizacji budżetu gminy Boleszkowice ZA I KWARTAŁ 2018 ROK Justyna Woroniak 2018-05-22 08:04:31 dodanie dokumentu
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOLESZKOWICE ZA 2017 ROK Justyna Woroniak 2018-05-22 07:59:51 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESZKOWICACH ul. Słoneczna 24 74-407 Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-05-15 11:37:08 dodanie dokumentu
Urząd Gminy Boleszkowice ogłasza nabór na stanowisko : Asystent rodziny Justyna Woroniak 2018-05-14 12:00:36 dodanie dokumentu
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy główny księgowy z obowiązkami kadrowymi Justyna Woroniak 2018-05-11 11:20:27 edycja dokumentu
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy główny księgowy z obowiązkami kadrowymi Justyna Woroniak 2018-05-11 11:16:26 dodanie dokumentu
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY Krzysztof Fira 2018-05-11 09:09:48 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w m. Porzecze Marcin Lazer 2018-05-09 11:13:45 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w m. Porzecze Marcin Lazer 2018-05-09 11:12:49 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w m. Boleszkowice Marcin Lazer 2018-05-09 11:12:14 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w m. Boleszkowice Marcin Lazer 2018-05-09 11:10:58 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w m. Boleszkowice Marcin Lazer 2018-05-09 10:54:37 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w m. Boleszkowice Marcin Lazer 2018-05-09 10:53:54 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w m. Boleszkowice Marcin Lazer 2018-05-09 10:53:23 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w m. Boleszkowice Marcin Lazer 2018-05-09 10:51:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08.05.2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w m. Boleszkowice. Marcin Lazer 2018-05-09 10:49:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 18/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08.05.2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w m. Boleszkowice. Marcin Lazer 2018-05-09 10:48:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08.05.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice. Marcin Lazer 2018-05-09 10:47:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 17/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08.05.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice. Marcin Lazer 2018-05-09 10:46:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08.05.2018 r. w sprawie określenia wartości nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice. Marcin Lazer 2018-05-09 10:46:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 16/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08.05.2018 r. w sprawie określenia wartości nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice. Marcin Lazer 2018-05-09 10:45:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wywieszonej decyzji Marcin Lazer 2018-05-09 10:42:53 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wywieszonej decyzji Marcin Lazer 2018-05-09 10:41:19 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Marcin Lazer 2018-05-09 10:40:47 dodanie dokumentu
Pan Jan Krzywicki - Wójt Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-05-09 09:56:24 dodanie dokumentu
Pan Ryszard Stoparek - Przewodniczący Rady Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-05-09 09:54:57 dodanie dokumentu
Pan Piotr Bogusław - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach Justyna Woroniak 2018-05-09 09:51:11 dodanie dokumentu
Pani Sylwia Łaskarzewska - Pacewicz - Dyrektor Zespołu Szkół w Boleszkowicach Justyna Woroniak 2018-05-09 09:45:29 dodanie dokumentu