Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019 zgodnie z art. 13a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Justyna Woroniak 2019-01-17 13:20:21 dodanie dokumentu
Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko Marcin Lazer 2019-01-14 15:26:59 dodanie dokumentu
Informacja i Deklaracja na podatek rolny Justyna Woroniak 2019-01-14 08:51:56 edycja dokumentu
Informacja i Deklaracja na podatek od nieruchomości Justyna Woroniak 2019-01-14 08:48:15 edycja dokumentu
Informacja i Deklaracja w sprawie podatku leśnego Justyna Woroniak 2019-01-14 08:42:10 edycja dokumentu
Informacja i Deklaracja w sprawie podatku leśnego Justyna Woroniak 2019-01-14 08:41:15 edycja dokumentu
Informacja i Deklaracja w sprawie podatku leśnego Justyna Woroniak 2019-01-14 08:32:57 edycja dokumentu
Wykaz udziałów w nieruchomości zabudowanej przeznaczonego do sprzedazy w drodze bez przetargowej Marcin Lazer 2019-01-09 14:02:23 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IX i XII przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Kaleńsko Marcin Lazer 2019-01-09 13:59:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o XII przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Namyślin Marcin Lazer 2019-01-09 13:56:44 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 7/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 09.01.2019 r. w sprawie ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Namyślin Marcin Lazer 2019-01-09 13:54:19 edycja dokumentu
Zarzadzenie Nr 7/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 09.01.2019 r. w sprawie ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Namyślin Marcin Lazer 2019-01-09 13:53:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 09.01.2019 r. w sprawie ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Kaleńsko. Marcin Lazer 2019-01-09 13:53:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 6/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 09.01.2019 r. w sprawie ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Kaleńsko. Marcin Lazer 2019-01-09 13:51:31 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2019 rok Justyna Woroniak 2019-01-08 14:22:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o VIII przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w m. Chlewice Marcin Lazer 2019-01-08 12:54:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokal użytkowy) położony w m. Namyślin Marcin Lazer 2019-01-08 12:53:00 dodanie dokumentu
Wykaz udzialu w nieruchomości zabudowanej przeznaczonego do sprzedazy w drodze bez przetargowej Marcin Lazer 2019-01-08 12:51:22 dodanie dokumentu
Wykaz udzialu w nieruchomości zabudowanej przeznaczonego do sprzedazy w drodze bez przetargowej Marcin Lazer 2019-01-08 12:50:10 usunięcie dokument
Wykaz udzialu w nieruchomości zabudowanej przeznaczonego do sprzedazy w drodze bez przetargowej Marcin Lazer 2019-01-08 12:48:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08.01.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziałów w nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice. Marcin Lazer 2019-01-08 12:41:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 5/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08.01.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziałów w nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice. Marcin Lazer 2019-01-08 12:40:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08.01.2019 r. w sprawie określenia wartości udziałów w nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice. Marcin Lazer 2019-01-08 12:40:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08.01.2019 r. w sprawie określenia wartości udziałów w nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice. Marcin Lazer 2019-01-08 12:39:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08.01.2019 r. w sprawie ustalenia terminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w m. Namyślin Marcin Lazer 2019-01-08 12:38:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 3/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08.01.2019 r. w sprawie ustalenia terminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w m. Namyślin Marcin Lazer 2019-01-08 12:38:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08.01.2019 r. w sprawie ustalenia terminu VIII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chlewice Marcin Lazer 2019-01-08 12:37:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 2/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08.01.2019 r. w sprawie ustalenia terminu VIII przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chlewice Marcin Lazer 2019-01-08 12:36:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 07.01.2018 r. w s prawie obniżenia wartości nieruchomości podlegającej sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym, położonej w m. Chlewice Marcin Lazer 2019-01-08 12:36:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/N/2019 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 07.01.2018 r. w s prawie obniżenia wartości nieruchomości podlegającej sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym, położonej w m. Chlewice Marcin Lazer 2019-01-08 12:34:29 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2019-01-03 12:58:14 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2019-01-03 12:55:24 dodanie dokumentu
Komisje problemowe Rady Gminy Boleszkowice Krzysztof Fira 2018-12-28 17:23:34 edycja dokumentu
Komisje problemowe Rady Gminy Boleszkowice Krzysztof Fira 2018-12-28 17:20:25 edycja dokumentu
Rada Gminy Boleszkowice Krzysztof Fira 2018-12-28 17:15:43 edycja dokumentu
PROTOKÓŁ Z SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 listopada 2018 roku Justyna Woroniak 2018-12-20 13:07:49 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza konkurs kandydatów na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach z siedzibą przy ul. Poznańskiej 19a, 74-407 Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-12-20 12:35:10 edycja dokumentu
Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza konkurs kandydatów na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach z siedzibą przy ul. Poznańskiej 19a, 74-407 Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-12-20 12:34:21 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 39/2018 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach Justyna Woroniak 2018-12-20 12:29:35 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 38/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej Justyna Woroniak 2018-12-19 11:25:17 dodanie dokumentu