Wójt Gminy Boleszkowice Ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Boleszkowice.

ZARZĄDZENIE NR  23/2016  WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE  z dnia 02 września 2016 r.  w sprawie: uchylenia zarządzenia Nr 22/2016 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Boleszkowice - pobierz

Boleszkowice, dnia 31.08.2016r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Boleszkowice

Ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały  w sprawie nadania  statutów sołectwom Gminy Boleszkowice.

 

Przedmiotem konsultacji jest przygotowany projekt.

Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców uwag, opinii i propozycji odnośnie dokumentu w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Boleszkowice.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 01 września 2016 r. do dnia 30 września 2016 r. do godz. 15:00 w formie:

 1. Spotkania otwartego z mieszkańcami umożliwiającego omówienie i ocenę propozycji zawartych w projekcie uchwały w sprawie nadaniastatutów sołectwom Gminy Boleszkowice, a także wyrażenia opinii, propozycji i uwag oraz składania ich do protokołu; spotkania odbędą się w poszczególnych sołectwach i tak:
 • Sołectwo Boleszkowice w dniu 08 września 2016 r. o godz. 18.30
 • Sołectwo Chlewice w dniu 23 września 2016 r. o godz. 16.00
 • Sołectwo Chwarszczany w dniu 27 września 2016 r. o godz. 17.30
 • Sołectwo Gudzisz w dniu 23 września 2016 r. o godz. 18.00
 • Sołectwo Kaleńsko w dniu 26 września 2016 r. godz. 18.00
 • Sołectwo Namyślin w dniu 28 września 2016 r. o godz. 17.30
 • Sołectwo Porzecze w dniu 26 września 2016 r. o godz. 16.30
 • Sołectwo Reczyce w dniu 06 września 2016 r. o godz. 18:00
 • Sołectwo Wysoka w dniu 11 września 2016 r. o godz. 17.00
 1. Zebranie uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej,z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Wypełnione formularze można dostarczyć:
 • drogą elektroniczną na adres: biuro-rady@boleszkowice.pl
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24,74 – 407 Boleszkowice
 • bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Boleszkowice pok. Nr 6,

ul. Świerczewskiego 24, 74 – 407 Boleszkowice.

Materiał informacyjny oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od 01 wrześnie 2016 r.

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.bip.boleszkowice.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Boleszkowice pod adresem www.boleszkowice.pl (wejście przez zakładki „konsultacje społeczne”),
 • w sekretariacie pok. Nr 6 Urzędu Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24,74 – 407 Boleszkowice,

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 • z datą wpływu przed dniem 01 września 2016 r. i po godz. 15:00 w dniu 30 wrześnie2016 r.,
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycjii opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkanie z mieszkańcami sołectw).

Załączniki

 

 

Wójt Gminy Boleszkowice

Jan Krzywicki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 31-08-2016 15:56:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Walczak 31-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 07-09-2016 12:45:53