Wójt Gminy Boleszkowice Ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Boleszkowice.

Wójt Gminy Boleszkowice

Ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały 

w sprawie nadania  statutów sołectwom Gminy Boleszkowice.

Przedmiotem konsultacji jest przygotowany projekt.

Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców uwag, opinii i propozycji odnośnie dokumentu  w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Boleszkowice.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 14 listopada 2016 r. do dnia 14 grudnia 2016 r. do godz. 15:00 w formie:

 1. Spotkania otwartego z mieszkańcami umożliwiającego omówienie i ocenę propozycji zawartych w projekcie uchwały w sprawie nadania  statutów sołectwom Gminy Boleszkowice, a także wyrażenia opinii, propozycji i uwag oraz składania ich do protokołu; spotkania odbędą się w poszczególnych sołectwach i tak:
 • Sołectwo Boleszkowice w dniu17 listopada 2016 r. o godz. 18.00 (GOK Boleszkowice)
 • Sołectwo Chlewice w dniu 15 listopada 2016 r. o godz. 18.00 (świetlica wiejska w Namyślinie) odjazd busa 17.50 (przystanek)
 • Sołectwo Chwarszczany w dniu 14 listopada 2016 r. o godz. 18.00 (świetlica wiejska w Chwarszczanach)
 • Sołectwo Gudzisz w dniu 16 listopada 2016 r. o godz. 19.00 (świetlica wiejska w Gudziszu)
 • Sołectwo Kaleńsko w dniu 15 listopada 2016 r. o godz. 18.00 (świetlica wiejska w Namyślinie) odjazd busa 17.30 (przystanek)
 • Sołectwo Namyślin w dniu 15 listopada 2016 r. o godz. 18.00 (świetlica wiejskaw Namyślinie)
 • Sołectwo Porzecze w dniu 15 listopada 2016 r. o godz. 18.00 (świetlica wiejska w Namyślinie) odjazd busa 17.40 (przystanek)
 • Sołectwo Reczyce w dniu 16 listopada 2016 r. o godz. 17.30 (świetlica wiejskaw Reczycach)
 • Sołectwo Wysoka w dniu 18 listopada 2016 r. o godz. 18.00 (świetlica wiejskaw Wysokiej)

 

 1. Zebranie uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Wypełnione formularze można dostarczyć:
 • drogą elektroniczną na adres: biuro-rady@boleszkowice.pl
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24,74 – 407 Boleszkowice
 • bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Boleszkowice pok. Nr 6,

ul. Świerczewskiego 24, 74 – 407 Boleszkowice.

Materiał informacyjny oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od 14 listopada 2016 r.

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.bip.boleszkowice.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Boleszkowice pod adresem www.boleszkowice.pl (wejście przez zakładki „konsultacje społeczne”),
 • w sekretariacie pok. Nr 6 Urzędu Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24,74 – 407 Boleszkowice.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 • z datą wpływu przed dniem 14 listopada 2016 r. i po godz. 15:00 w dniu 14 grudnia 2016 r.,
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkanie z mieszkańcami sołectw).

Załączniki

 

 

Wójt Gminy Boleszkowice

Jan Krzywicki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 28-10-2016 08:03:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 28-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 14-11-2016 14:52:36