Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu "Strategii Gminy Boleszkowice na lata 2016 - 2024"

Ogłoszenie

Wójt Gminy Boleszkowice
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących
projektu „Strategii Gminy Boleszkowice na lata 2016 - 2024"

Przedmiotem konsultacji jest przygotowany dokument: Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2016 - 2024 .

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2016 - 2024 ”.


Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 18 lipca 2016r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. do godz. 15:00 w formie:

 1. spotkania otwartego z mieszkańcami, w formie warsztatów, umożliwiających omówienie i ocenę propozycji zawartych w projekcie „Strategii Gminy Boleszkowice na lata 2016 – 2024”, a także wyrażenie opinii, propozycji i uwag oraz składanie ich do protokołu; spotkanie odbędzie się w Sali Obrad Urzędu Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74 -407 Boleszkowice w dniu 16 sierpnia 2016 r. w godz. 12:00-13:00;
 2. debaty publicznej, która odbędzie się w Sali Obrad Urzędu Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74 -407 Boleszkowice, w dniu 16 sierpnia 2016 r. w godz. 13:00-14:00;
 3. zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć:
  1. drogą elektroniczną na adres: boleszkowice@boleszkowice.pl
  2. drogą korespondencyjną na adres:  Urząd Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74 -407 Boleszkowice
  3. bezpośrednio do Sekretariatu Urzędu gminy Boleszkowice pok. nr. 6,
   ul. Świerczewskiego 24, 74 -407 Boleszkowice,

Materiał informacyjny oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia  18 lipca 2016 r.

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.bip.boleszkowice.pl oraz  na stronie internetowej Urzędu Gminy Boleszkowice pod adresem www.boleszkowice.pl (wejście przez zakładki „konsultacje społeczne”),
 • w sekretariacie pok. nr. 6 Urzędu Gminy  Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74 -407 Boleszkowice

Ze względu na potrzeby organizacyjne udział w spotkaniu otwartym oraz udział w debacie publicznej planowanej należy zgłaszać do dnia 13 sierpnia 2016. przekazując wiadomość mailowo na adres boleszkowice@boleszkowice.pl z dopiskiem w tytule „udział w konsultacjach” lub telefonicznie pod numerami tel. 95 760 61 24 wew. 44  w godzinach pracy Urzędu Gminy Boleszkowice.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 • z datą wpływu przed dniem 18 lipca 2016 r. i po godz. 15:00 w dniu 18 sierpnia 2016 r.,
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami strategii).

Załączniki

 • projekt „Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2016 - 2024 ”.
 • Formularz konsultacji społecznych

Załączniki do pobrania

1 Formularz_strategia.doc (DOC, 73KB) 2016-07-18 13:32:42 189 razy
2 zarzadzenie.pdf (PDF, 1.MB) 2016-07-18 13:32:42 202 razy
3 Strategia Rozwoju Gminy BOLESZKOWICE projekt.pdf (PDF, 1.MB) 2016-07-18 13:32:42 263 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 18-07-2016 13:32:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 18-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 18-07-2016 13:33:10