Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Boleszkowicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Boleszkowice.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Boleszkowice
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Boleszkowicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Boleszkowice.

Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Boleszkowice.
Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji1  gminy Boleszkowice.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 23 maja 2016r. do dnia 23 czerwca 2016 r. do godz. 15:30 w formie:

 1. spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, w formie warsztatów, umożliwiających omówienie i ocenę propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Boleszkowice, a także wyrażenie opinii, propozycji i uwag oraz składanie ich do protokołu; spotkanie odbędzie się w Sali Obrad Urzędu Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, w dniu 8 czerwca 2016 r. w godz. 13:30-14:30;
 2. debaty publicznej, która odbędzie się w Sali Obrad Urzędu Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, w dniu 8 czerwca 2016 r. w godz. 14:30-15:30;
 3. zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć:
  1. drogą elektroniczną na adres: boleszkowice@boleszkowice.pl
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Boleszkowicach, ul. Świerczewskiego 24, 74 -407 Boleszkowice
  3. bezpośrednio do UG w Boleszkowicach pok. nr. 13 (Referat Promocji)

Materiał informacyjny oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 23 maja 2016 r.

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.bip.boleszkowice.pl na stronie internetowej Urzędu Gminy Boleszkowice pod adresem: www.boleszkowice.pl (wejście przez zakładki konsultacje społeczne),
 • w sekretariacie UG w Boleszkowicach pok. nr. 6.

Uwaga:
Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do zagadnień związanych z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Boleszkowice.

Ze względu na potrzeby organizacyjne udział w spotkaniu otwartym oraz udział w debacie publicznej planowanej należy zgłaszać do dnia 5 czerwca 2016. przekazując wiadomość mailowo na adres: boleszkowice@boleszkowice.pl z dopiskiem w tytule „udział w konsultacjach” lub telefonicznie pod numerami tel. 957606124 wew. 44 w godzinach pracy Urzędu Gminy Boleszkowice.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 • z datą wpływu przed dniem 23 maja 2016 r. i po godz. 15:30 w dniu 23 czerwca 2016r.,
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji).

Pliki do pobrania:

1 Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej; podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Zarządzenie Nr 11/2016
Wójta Gminy Boleszkowice
z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie:  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Boleszkowicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Boleszkowice

(pobierz)

Załączniki do pobrania

1 Ogłoszenie1ost.doc (DOC, 37KB) 2016-05-16 15:12:54 220 razy
2 zarzadzenie_nr_11_2016.pdf (PDF, 2.MB) 2016-05-16 14:48:00 240 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 16-05-2016 14:48:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 16-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 23-05-2016 15:23:23