UCHWAŁA Nr XXXIX/278/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

 

R A D A  G M I N Y

 BOLESZKOWICE                             

UCHWAŁA Nr XXXIX/278/2018

RADY GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 28 czerwca 2018 roku

 

 

w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Rada Gminy Boleszkowice

uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego  nr 1 położonego w miejscowości  Porzecze 19 stanowiącego własność Gminy Boleszkowice na rzecz jego najemcy,

w wysokości  96 % wartości lokalu ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

V-ce P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

                                                                                                                                                       R A D Y  G M I N Y

 

             mgr inż. Zbigniew Strzelczyk

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców istnieje możliwość zastosowania bonifikaty od wartości określonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Niniejsza uchwala dotyczy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w m. Porzecze. Z uwagi na fakt, iż sprzedaż następuje na wniosek i na rzecz najemcy lokalu komunalnego zastosowano bonifikatę określoną w § 1 niniejszej uchwały.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woroniak 02-07-2018 10:32:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woroniak 02-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woroniak 02-07-2018 10:32:33