Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXV/242/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2023 2018-01-30 08:35:32
Uchwała Nr XXXV/243/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Boleszkowice na rok 2018 2018-01-30 08:06:17
Uchwała Nr XXXV/244/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Boleszkowice na 2018 rok 2018-01-30 08:04:22
Uchwała Nr XXXV/245/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Chlewice 2018-01-30 07:53:20
Uchwała Nr XXXV/246/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków do rady sołeckiej we wsi Chlewice 2018-01-30 07:54:59
UCHWAŁA NR XXXV/247/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Boleszkowice 2018-01-30 08:01:16
Uchwała Nr XXXV/248/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków do rady sołeckiej we wsi Boleszkowice 2018-01-30 07:57:27
Uchwała Nr XXXVI/249/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok 2018-02-27 13:23:58
Uchwała Nr XXXVI/250/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr IV/27/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych 2018-02-27 12:45:23
Uchwała Nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice 2018-02-27 12:48:22
Uchwała Nr XXXVI/252/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego 2018-02-27 12:51:26
Uchwała Nr XXXVI/253/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIX/130/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2016 ? 2024 2018-02-27 12:55:31
Uchwała Nr XXXVI/254/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2018-02-27 13:21:26
UCHWAŁA NR XXXVII/255/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018rok 2018-04-06 08:40:40
UCHWAŁA NR XXXVII/256/2018 RADY Gminy Boleszkowice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2018-2028 2018-04-06 08:43:11
UCHWAŁA Nr XXXVII/257/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Boleszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-04-03 12:33:24
UCHWAŁA Nr XXXVII/258/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Boleszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-03 12:35:57
Uchwała Nr XXXVII/259/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boleszkowice w 2018 r. 2018-04-03 12:46:21
Uchwała Nr XXXVII/260/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/250/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniającą uchwałę Nr IV/27/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych 2018-04-03 12:39:10
Uchwała nr XXXVII/261/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego ?Pomoc Gminy Boleszkowice osobom długotrwale i ciężko chorym lub niepełnosprawnym w wyposażeniu w sprzęt rehabilitacyjny? 2018-04-03 12:42:33
UCHWAŁA NR XXXVIII/262/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018rok 2018-05-02 10:53:00
UCHWAŁA NR XXXVIII/263/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 26 KWIETNIA 2018 ROKU w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na utworzenie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego ? Trasa Pojezierna 2018-05-02 10:54:51
Uchwała Nr XXXVIII/264/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 2018-04-27 12:24:07
Uchwała Nr XXXVIII/265/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zespołu przyrodniczo ? krajobrazowego ?Porzecze? 2018-04-27 12:17:50
Uchwała Nr XXXVIII/266/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych 2018-04-27 12:28:54
UCHWAŁA NR XXXVIII/267/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli 2018-04-27 12:21:06
UCHWAŁA Nr XXXIX/268/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok 2018-07-02 10:44:02
UCHWAŁA Nr XXXIX/269/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boleszkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 2018-07-02 10:36:11
UCHWAŁA NR XXXIX/270/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok 2018-07-03 13:07:12
UCHWAŁA NR XXXIX/271/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2018-2028 2018-07-03 13:13:03
UCHWAŁA Nr XXXIX/272/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2018 roku 2018-07-02 10:43:01
UCHWAŁA Nr XXXIX/273/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2018 roku 2018-07-02 10:41:40
UCHWAŁA Nr XXXIX/274/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2018 roku 2018-07-02 10:40:02
UCHWAŁA Nr XXXIX/275/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Boleszkowice 2018-07-02 10:49:51
UCHWAŁA Nr XXXIX/276/201 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2023 2018-07-02 10:46:50
UCHWAŁA Nr XXXIX/277/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/169/2017 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Boleszkowice na lata 2015-2032 2018-07-02 10:34:42
UCHWAŁA Nr XXXIX/278/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego 2018-07-02 10:32:33
UCHWAŁA Nr XXXIX/279/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice 2018-07-02 10:48:02
UCHWAŁA Nr XXXIX/280/201 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Boleszkowice 2018-07-02 10:37:23
UCHWAŁA Nr XXXIX/281/201 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Boleszkowice 2018-07-02 10:38:33
UCHWAŁA Nr XXXIX/282/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektów: Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Boleszkowice i Regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boleszkowice 2018-07-02 10:45:50
UCHWAŁA Nr XXXIX/283/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. Poprawiamy kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży z Boleszkowic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 2018-07-02 10:54:31
UCHWAŁA NR XL/284/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok 2018-09-03 15:13:07
UCHWAŁA NR XL/285/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie nadania odznaczenia Honorowego Obywatela Gminy Boleszkowice 2018-08-31 12:10:17
UCHWAŁA NR XL/286/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego 2018-08-31 12:16:59
UCHWAŁA NR XL/287/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie darowizny nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice na rzecz Skarbu Państwa 2018-08-31 12:07:48
UCHWAŁA NR XL/288/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/196/2009 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli 2018-08-31 12:18:41
UCHWAŁA NR XL/289/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Boleszkowice na lata 2018 - 2023 2018-09-03 15:15:59
UCHWAŁA NR XLI/290/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 września 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok 2018-10-01 15:30:08
UCHWAŁA NR XLI/291/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2018-2028 2018-10-01 15:32:06
UCHWAŁA NR XLI/292/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy 2018-10-01 09:09:32
UCHWAŁA NR XLI/293/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 2018-10-01 09:18:18
UCHWAŁA NR XLI/294/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz PKP Energetyka S.A. Warszawa 2018-10-01 09:20:22
UCHWAŁA Nr XLI/295/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty 2018-10-01 09:05:46
UCHWAŁA Nr XLI/296/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/88/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Boleszkowice 2018-10-01 09:14:41
UCHWAŁA NR XLI/297/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży udziału w nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe 2018-10-01 09:25:19
UCHWAŁA NR XLII/298/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 18 października 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok 2018-10-24 10:37:02
UCHWAŁA NR XLII/299/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2018-2028 2018-10-24 10:33:01
UCHWAŁA NR XLII/300/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) na rok 2019 2018-10-24 10:21:32
UCHWAŁA NR XLII/301/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Boleszkowice oraz sposobu ich rozliczania 2018-10-24 10:28:29
UCHWAŁA NR XLII/302/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/196/2009 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli 2018-10-24 10:23:56