ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy Boleszkowice na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

 

ZARZĄDZENIE NR  18/2018

WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy Boleszkowice na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku z § 15 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 98, poz. 978) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się Regulamin Urzędu Gminy Boleszkowice na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. obronnych, obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 01/92 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 2 lutego 1992 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Boleszkowicach na czas wojny.  

 § 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Boleszkowice

Jan Krzywicki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 27-06-2018 07:36:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 27-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 27-06-2018 07:37:10