Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenia nieruchomości 2018-01-10 07:37:43
ZARZĄDZENIE 1/2018 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 02.01.2018 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2018 roku przypadających w zamian za święta przypadające w sobotę 2018-01-04 13:21:58
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych ?Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boleszkowice" 2018-01-08 18:07:01
ZARZĄDZENIE 3/2018 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 10.01.2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Boleszkowice 2018-01-10 13:18:40
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 17.01.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych 2018-01-18 08:08:48
ZARZĄDZENIE NR 6/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 05 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach 2018-02-05 14:00:18
ZARZĄDZENIE NR 8/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Boblioteki Publicznej w Boleszkowicach 2018-04-04 10:46:01
ZARZĄDZENIE NR 15/2018 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przy­gotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagroże­nia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny. 2018-06-27 07:34:58
ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy Boleszkowice na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2018-06-27 07:36:32
ZARZĄDZENIE Nr 19/2018 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Boleszkowice 2018-06-28 11:31:32
ZARZĄDZENIE NR 21/2018 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 31 LIPCA 2018 ROKU w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Boleszkowicach 2018-08-01 08:11:53
ZARZĄDZENIE NR 22/2018 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 06 SIERPNIA 2018 ROKU w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Boleszkowice 2018-08-08 10:29:32
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 31.08.2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę komunalnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Boleszkowice 2018-09-06 12:56:09
ZARZĄDZENIE NR 26/2018 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 07 września 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu pn. Granty sołeckie 2018 w Gminie Boleszkowice 2018-09-07 12:15:02
ZARZĄDZENIE NR 27/2018 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 12 września 2018 roku w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki publicznej w Boleszkowicach 2018-09-13 11:04:34
ZARZĄDZENIE NR 28/2018 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 14 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach 2018-09-17 10:22:57
ZARZĄDZENIE NR 38/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2018-12-19 11:25:17
ZARZĄDZENIE NR 39/2018 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach 2018-12-20 12:29:35