Zarządzenie Nr 18/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08.05.2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w m. Boleszkowice.

ZARZĄDZENIE NR 18/N/2018

 

WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 08.05.2018 r.

 

W sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w m. Boleszkowice.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, ze zmianami), art. 13 ust. 1 i art. 28 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami) i Uchwały Nr XI/51/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 r.,

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 1652/2 o powierzchni 1,5936 ha, KW Nr SZ1M/00020735/4 położoną w m. Boleszkowice.

§ 2

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Nr XLVIII/295/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29.10.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Boleszkowice w gminie Boleszkowice (Dz. Urz. Woj. Zachod. Nr 1 poz. 3 z dnia 12.01.2011 r.) teren objęty działką opisaną w § 1 stanowi strefę zabudowy związanej z obsługą komunikacji samochodowej w tym stacje paliw, obiektów usług handlu i gastronomii, oznaczoną na rysunku planu symbolem: 1U.

§ 3

Wykaz nieruchomości o których mowa § 1 podlega ogłoszeniu i podaniu do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 09-05-2018 10:48:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 09-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 09-05-2018 10:49:47