Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogloszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonych w m. Kaleńsko

WÓJT GMINY W BOLESZKOWICACH

OGŁASZA

       I przetargi  ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych w m. Kaleńsko będących własnością GMINY  BOLESZKOWICE

Nr działki lub jej część

Powierzchnia dzierżawionej działki lub jej części [ha]

Użytki rolne nieruchomości

Wadium w [zł]

Stawka czynszu dzierżawnego oraz sposób płatności

Przeznaczenie  nieruchomości

Okres dzierżawy

Cześć działki 241/1

18,69

 

ŁV- 2,2945 ha, PsV- 2,1038 ha, PsVI- 14,1344 ha, N- 0,1573 ha

500,00

2.7780,00 zł  netto/rocznie płatny z góry do 30 czerwca każdego roku

Cel rolny

 

 

Czas nieokreślony

Cześć działki 164/17

8,00

ŁV- 3,75 ha, PsVI- 4,25 ha

200,00

1.200,00 zł  netto/rocznie płatny z góry do 30 czerwca każdego roku

Cześć działki 241/1

2,15

PsV- 0,0056 ha, PsVI- 1,8976 ha, N- 0,2468

50,00

285,00 zł  netto/rocznie płatny z góry do 30 czerwca każdego roku

Wszystkie kompleksy położone są w granicach obszarów Natura 2000: PLB 320003 Dolina Dolnej Odry oraz PLH 320037 Dolna Odra. Kompleksy położone są pomiędzy drogą powiatową Kostrzyn nad Odrą – Namyślin, a rzeką Odra.  Kompleksy w całości położone są w granicach obszaru ONW II kategorii (nizinny, strefy nizinnej II). Granic nieruchomości nie wznawiano. Granice zostaną wskazane dzierżawcy na gruncie. Umowy dzierżawy na w/w nieruchomości zostaną zawarte z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia, bez prawa roszczenia względem Gminy w przypadku zgłoszenia nieruchomości do długoletnich programów pomocowych.

Przetargi odbędą się w dniu 15 marca 2019 r. w godzinach: 1030 (działka o powierzchni 18,69 ha), 1100 (działka o powierzchni 8,00 ha) i 1130 (działka o powierzchni 2,15 ha) w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy: Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 30124035521111000040464709 najpóźniej do dnia 12.03.2019 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał wlicza się w kwotę czynszu dzierżawnego.

W przypadku uchylenia się uczestnika od podpisania umowy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Boleszkowice, a przetarg czyni niebyłym. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odbytym przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z komisją przetargową (nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice przy ul. Świerczewskiego 24 osobiście lub telefonicznie tel. 0957606124 wew. 36.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 14.02.2019 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Kalensko 18,69.jpg (JPG, 34KB) 2019-02-20 13:59:37 88 razy
2 Kaleńsko 2,15.jpg (JPG, 25KB) 2019-02-20 13:59:37 116 razy
3 Kaleńsko 8,0.jpg (JPG, 27KB) 2019-02-20 13:59:37 81 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 20-02-2019 13:59:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 20-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 20-02-2019 13:59:37