Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w m. Boleszkowice

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami) i Uchwały Nr XI/51/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 r.,

Wójt Gminy Boleszkowice

podaje do publicznej wiadomości przez okres 21 dni

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

1. Położenie nieruchomości- m. Boleszkowice, przy drodze krajowej nr 31;

2. Działka ewidencyjna- 1652/2 o pow. 1,5936 ha;

3. Cena wywoławcza- 305.800,00 zł netto + VAT liczony od wylicytowanej kwoty;

4. Nr Księgi Wieczystej - SZ1M/00020735/4

5. Opis nieruchomości - nieruchomość położona jest przy drodze krajowej nr 31, jadąc z m. Boleszkowice w kierunku m. Kostrzyn nad Odrą. Nieruchomość jest nieuzbrojona;

6. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Nr XLVIII/295/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29.10.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Boleszkowice w gminie Boleszkowice (Dz. Urz. Woj. Zachod. Nr 1 poz. 3 z dnia 12.01.2011 r.) teren objęty działką oznaczoną nr 1652/2 w m. Boleszkowice stanowi strefę zabudowy związanej z obsługą komunikacji samochodowej w tym stacje paliw, obiektów usług handlu i gastronomii, oznaczoną na rysunku planu symbolem: 1U.

 

Osoby, które mają interes prawny mogą wnieść zastrzeżenia co do zamiaru Gminy w terminie 21 dnia od daty podpisania ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 08.05.2018 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

Dnia …………………..

Załączniki do pobrania

1 Mapa.jpg (JPG, 10KB) 2018-05-09 11:10:58 61 razy
2 Opis nieruchomości.pdf (PDF, 47KB) 2018-05-09 11:10:58 48 razy
3 Uchwała Boleszkowice (mpzp).pdf (PDF, 29KB) 2018-05-09 11:10:58 43 razy
4 Załacznik graficzny mpzp.png (PNG, 84KB) 2018-05-09 11:10:58 43 razy
5 Opinia archeologiczna.pdf (PDF, 1.MB) 2018-05-09 11:10:58 48 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 09-05-2018 11:10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 09-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 09-05-2018 11:12:14