Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Boleszkowice - obowiązuje od dnia 30 maja 2017 roku

ZARZĄDZENIE  Nr 18/2017

WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Boleszkowice.

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Wójt Gminy Boleszkowice zarządza, co następuje:

§1

Nadaje się Urzędowi Gminy Boleszkowice Regulamin Organizacyjny w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§2

Traci moc Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Boleszkowice.

 

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Boleszkowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Boleszkowice

Jan Krzywicki

Załączniki do pobrania

1 regulamin ostateczny.doc (DOC, 22KB) 2017-06-22 10:30:16 182 razy
2 struktura organizacyjna.jpg (JPG, 2.MB) 2017-06-22 10:30:16 154 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 22-06-2017 10:30:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 22-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 22-06-2017 10:30:16