Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenia GCKiBP w Boleszkowicach 2017-02-24 14:35:21
Zarządzenia nieruchomości 2017-01-16 11:10:58
ZARZĄDZENIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach 2017-01-09 13:55:29
ZARZĄDZENIE NR 2/2017 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: ustanowienia urzędnika wyborczego 2017-01-31 13:47:49
ZARZĄDZENIE NR 3/2017 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach do realizacji zadań określonych w przepisach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 2017-02-08 15:19:03
Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie: powołania komisji 2017-04-10 13:19:27
Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 16.03.2017r. w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę 2017-04-10 13:41:57
Zarządzenie Nr 6/17 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Boleszkowice w ramch upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017 przez organizację pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pozytku publicznego 2017-04-10 13:24:32
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Boleszkowice 2017-04-10 13:13:28
Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 04.04.2017 r. w sprawie: powierzenia obowiązków prowdzenia Programu Operacyjnego "Pomoc żywnościowa 2014 - 2020 2017-04-10 13:39:26
ZARZĄDZENIE NR 9/2017 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej 2017-04-05 16:21:50
ZARZĄDZENIE NR 10/2017 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3, ust. 2 oraz podmiotów wymienionych w art. 3ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239) 2017-04-13 15:15:38
Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie: powołania Komisji 2017-11-03 09:33:27
Zarządzenie nr 16/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23.05.2017r. w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boleszkowice 2017-05-26 08:14:57
Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach za rok 2016 2017-11-03 09:46:07
ZARZĄDZENIE Nr 18/2017 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Boleszkowice. 2017-06-26 08:13:22
Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej 2017-11-03 09:54:43
ZARZĄDZENIE NR 20/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Boleszkowice na stanowisko ds. kadr i obsługi sekretariatu. 2017-06-27 15:09:39
ZARZĄDZENIE NR 21/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 05 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Boleszkowice na stanowisko podinspektor w Referacie Promocji, Oświaty i Funduszy Pomocowych. 2017-07-05 15:25:59
Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 10.07.2017 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 17/2016 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ?Najbardziej zadbana wieś? w Gminie Boleszkowice. 2017-07-10 13:10:37
Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Boleszkowice 12.07.2017 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej rokowania na sprzedaż nieruchomości. 2017-07-14 07:05:49
Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 12.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-07-14 07:06:21
ZARZĄDZENIE NR 25/1/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2017-11-03 12:25:26
ZARZĄDZENIE NR 25/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach 2017-08-01 11:26:58
ZARZĄDZENIE NR 26/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 7 września 2017 roku w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Boleszkowice, w tym do składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie zadań gminnych ze środków krajowych i zewnętrznych 2017-11-03 10:07:01
ZARZĄDZENIE NR 27/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 7 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu pn. "Granty Sołeckie 2017" w Gminie Boleszkowice 2017-11-03 10:12:45
ZARZĄDZENIE NR 28/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 8 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski Sołectw Gminy Boleszkowice na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 2017-11-03 10:18:52
ZARZĄDZENIE NR 30/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 8 września 2017 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień i innych dokumentów mających charakter rozstrzygnięć w imieniu Wójta Gminy Boleszkowice 2017-11-03 10:28:12
ZARZĄDZENIE NR 31/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 8 września 2017 roku w sprawie upoważnienia do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych, postępowań i innych dokumentów mających charakter rozstrzygnięć w imieniu Wójta Gminy Boleszkowice 2017-11-03 10:40:05
ZARZĄDZENIE NR 32/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 8 września 2017 roku w sprawie upoważnienia do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień i innych dokumentów z zakresu realizacji zadań określonych w przepisach dotyczących ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 2017-11-03 10:51:58
ZARZĄDZENIE NR 33/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 8 września 2017 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień i innych dokumentów mających charakter rozstrzygnięć w imieniu Wójta Gminy Boleszkowice 2017-11-03 10:58:54
ZARZĄDZENIE NR 34/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników 2017-11-03 11:18:09
ZARZĄDZENIE NR 35/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 25 września 2017 roku w sprawie stawek czynszu za najem lokali mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boleszkowice 2017-11-03 11:32:01
ZARZĄDZENIE Nr 36/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 9 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie gminy Boleszkowice 2017-10-09 14:20:32
ZARZĄDZENIE Nr 37/2017 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 10 października 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Socjalnej 2017-10-16 14:54:08
ZARZĄDZENIE Nr 38/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 11 października 2017 r. w sprawie dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Boleszkowice 2017-11-03 11:38:00
ZARZĄDZENIE NR 40/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 11 października 2017 roku w sprawie przekazania samochodu dla OSP Namyślin z OSP Boleszkowice 2017-11-03 11:48:39
ZARZĄDZENIE NR 41/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 13 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach. 2017-10-13 13:16:40
ZARZĄDZENIE NR 42/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 16 października 2017 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Boleszkowice na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2017-10-20 08:34:42
ZARZĄDZENIE NR 43/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zmiany w zarządzeniu nr 43/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 6 września 2012 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Boleszkowice 2017-11-03 12:07:41
ZARZĄDZENIE NR 44/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 24 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Boleszkowice 2017-11-03 12:17:24
ZARZĄDZENIE NR 45/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie powierzenia obowiązków prowadzenia Programu Operacyjnego "Pomoc żywnościowa 2014-2020" Podprogram 2017 2017-11-06 15:22:30
ZARZĄDZENIE NR 47/2017 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw rewitalizacji 2017-11-10 10:21:38
ZARZĄDZENIE NR 49/2017 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach 2017-12-01 09:10:40
ZARZĄDZENIE NR 50/2017 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej 2017-12-07 12:07:59
ZARZĄDZENIE NR 51/2017 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej 2018-01-04 13:16:03