Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie:zmiany do uchwały Nr II/10/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach" 2012-08-01 10:12:30
Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie:odmowy uchylenia Uchwały Nr XLVIII/293/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2012-08-01 10:13:36
Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmiany do uchwały Nr II/10/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach" 2012-08-01 10:14:36
Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: powołania składu osobowego Komitetu ds. współpracy z holenderską gminą Overbetuwe. 2012-08-01 10:16:11
Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za świadczenia Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach prowadzonego przez Gminę Boleszkowice 2012-08-01 10:18:06
Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2012-08-01 10:19:08
Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie:zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Boleszkowice 2012-08-01 10:20:46
Uchwała Nr VII/40/2011 rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Boleszkowice 2012-08-01 10:21:30
Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony 2012-08-01 10:22:48
UCHWAŁA NR VIII/44/2011 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Boleszkowice 2012-08-01 10:25:11
Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 września 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2012-08-01 10:23:37
Uchwała Nr X/49/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/99/2008Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 lutego 2008roku w sprawie zasad korzystania i opłat z wynajmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Boleszkowice oraz pomieszczeń w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Boleszkowice 2012-08-01 10:26:54
Uchwała Nr XI/51/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: sprzedaży działek będących własnością Gminy Boleszkowice. 2012-08-01 10:27:38
Uchwała Nr XI/52/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2012-08-01 10:28:23
Uchwała Nr XI/54/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok 2012-08-01 10:29:04
Uchwała Nr XI/55/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok. 2012-08-01 10:29:36
Uchwała Nr XI/56/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości 2012-08-01 10:30:10
Uchwała Nr XI/57/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych . 2012-08-01 10:30:45
Uchwała Nr XI/58/2011 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie : ustalenia wzorów informacji i deklaracji w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego. 2012-08-01 10:32:00
Uchwała Nr XII/60/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2011roku w sprawie uchylenia uchwały Nr II/10/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach" 2012-08-01 10:32:41
Uchwała Nr XII/61/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: sprzedaży działki położonej w m. Chwarszczany będącej własnością Gminy Boleszkowice. 2012-08-01 10:33:17
Uchwała Nr XII/62/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2012-08-01 10:34:24