Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Unieważnienie postępowania - Naprawa dróg o nawierzchni gruntowej 2012-11-20 13:49:44
Protokół z wyboru oferty - Zimowe utrzymanie dróg 2012-11-20 13:44:06
Gmina Boleszkowice 74-407 Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24 Tel. 095 760 6124 ZAPRASZA do złożenia oferty na "Zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Boleszkowice w sezonie zimowym 2012/2013" 2012-10-29 13:32:14
Gmina Boleszkowice 74-407 Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24 Tel. 95 760 6124, fax. 95 7606135 ZAPRASZA do złożenia oferty na "Naprawę dróg o nawierzchni gruntowej w obrębie Gminy Boleszkowice." 2012-10-12 14:52:24
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 2012-06-25 15:12:04
Gmina Boleszkowice 74-407 Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24 Tel. 95 760 6124 ZAPRASZA do złożenia oferty na opracowanie operatów wodno - prawnych na pobór wód podziemnych i odprowadzenie wód popłócznych dla Hydroforni Wysoka, Boleszkowice, Chwarszczany, Namyślin. 2012-05-28 14:18:46
Protokół z udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro - Wykonanie projektu graficznego wraz z wytworzeniem tablic tematyczno - informacyjnych oraz tablicy głównej informacyjnej w ramach projektu Trasa Tematyczna "Parki, Drzewa, Lasy" - sposobem na aktywną turystykę, rekreację ruchową oraz edukację 2012-03-07 08:34:27
Protokół z udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro - Usługa wytyczenia i oznakowania trasy "Nordic Walking" ok. 7 km w ramach projektu pn.: Trasa Tematyczna "Parki, Drzewa, Lasy" - sposobem na aktywną turystykę, rekreację ruchową oraz edukację 2012-03-07 08:30:57
Protokół z udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro - Wyposażenia Trasy Tematycznej "Parki, Drzewa, Lasy" - sposobem na aktywną turystykę, rekreację ruchową oraz edukację 2012-03-07 08:27:51
Uszczegółowienie do specyfikacji elementów wyposażenia trasy tematycznej ?Parki, Drzewa, lasy? ? sposobem na aktywną turystykę, rekreację ruchową oraz edukację. 2012-02-28 15:01:40
Gmina Boleszkowice 74-407 Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24 Tel. 095 760 6124 ZAPRASZA do złożenia oferty na Wykonanie projektu graficznego wraz z wytworzeniem tablic tematyczno - informacyjnych oraz tablicy głównej informacyjnej w ramach projektu Trasa Tematyczna "Parki, Drzewa, Lasy" - sposobem na aktywną turystykę, rekreację ruchową oraz edukację 2012-02-22 15:39:35
Gmina Boleszkowice 74-407 Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24 Tel. 095 760 6124 ZAPRASZA do złożenia oferty na dostawę Usługa wytyczenia i oznakowania trasy "Nordic walking" - ok. 7 km w ramach projektu pn.: Trasa Tematyczna ?Parki, Drzewa, Lasy? - sposobem na aktywną turystykę, rekreację ruchową oraz edukację 2012-02-21 15:29:58
Gmina Boleszkowice 74-407 Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24 Tel. 095 760 6124 ZAPRASZA do złożenia oferty na dostawę Wyposażenia Trasy Tematycznej "Parki, Drzewa, Lasy" - sposobem na aktywną turystykę, rekreację ruchową oraz edukację 2012-02-21 15:27:04
Protokół z udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro - EduSensus Dysleksja Pakiet I i II 2012-02-16 14:51:52
Gmina Boleszkowice 74-407 Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24 Tel. 095 760 6124 ZAPRASZA do złożenia oferty na dostawę urządzeń na zajęcia ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - EduSensus Dysleksja Pakiet I i II 2012-02-08 15:04:29
Protokół z udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro - Dostawa drobnych pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu pn. "Umiem, więc jestem" - Zajęcia socjoterapeutyczne 2012-01-24 14:26:27
Protokół z udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro - Dostawa drobnych pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu pn. "Umiem, więc jestem?. 2012-01-20 10:42:17
Gmina Boleszkowice 74-407 Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24 Tel. 095 760 6124 ZAPRASZA do złożenia oferty na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Boleszkowicach w ramach realizacji projektu "Umiem, więc jestem" - Zajęcia Socjoterapeutyczne 2012-01-17 10:08:32
Protokół z udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro na "Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Boleszkowicach" 2012-01-16 15:30:28
Gmina Boleszkowice 74 - 407 Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24 zaprasza do złożenia oferty na sprzęt i materiały biurowe 2012-01-10 14:36:26
Gmina Boleszkowice 74-407 Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24 Tel. 095 760 6124 ZAPRASZA do złożenia oferty na dostawę drobnych pomocy dydaktycznych - II przetarg 2012-01-09 15:04:26