Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gudzisz i Reczyce oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Gudzisz Gmina Boleszkowice Krzysztof Fira 2018-04-03 11:12:37 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ Z SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 22 lutego 2018 roku Justyna Woroniak 2018-04-03 11:01:54 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Wójt Gminy Boleszkowice informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach Justyna Woroniak 2018-04-03 07:34:05 dodanie dokumentu
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "Chrobry" z Boleszkowic, pn. " Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz bieżące utrzymanie obiektu sportowego? Krzysztof Fira 2018-03-29 18:37:53 edycja dokumentu
Oferta Stowarzyszenia "Szlak Templariuszy " z Chwarszczan, pn. Konferencja "Cmentarze zbrodni. Wyniki badań i ekshumacji ostatnich lat prowadzonych na dawnych i obecnych ziemiach Rzeczypospolitej? Krzysztof Fira 2018-03-29 18:30:06 edycja dokumentu
Oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy "Chrobry" z Boleszkowic, pn. " Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz bieżące utrzymanie obiektu sportowego? Krzysztof Fira 2018-03-29 18:29:03 dodanie dokumentu
Oferta Stowarzyszenia "Szlak Templariuszy " z Chwarszczan, pn. Konferencja "Cmentarze zbrodni. Wyniki badań i ekshumacji ostatnich lat prowadzonych na dawnych i obecnych ziemiach Rzeczypospolitej? Krzysztof Fira 2018-03-29 09:48:26 edycja dokumentu
Oferta Stowarzyszenia "Szlak Templariuszy " z Chwarszczan, pn. Konferencja "Cmentarze zbrodni. Wyniki badań i ekshumacji ostatnich lat prowadzonych na dawnych i obecnych ziemiach Rzeczypospolitej? Krzysztof Fira 2018-03-29 09:48:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o VIII przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chwarszczany Marcin Lazer 2018-03-27 11:42:25 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w m. Chlewice Marcin Lazer 2018-03-27 11:40:43 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o VIII przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Namyślin Marcin Lazer 2018-03-27 11:36:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o V i VIII przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Kaleńsko Marcin Lazer 2018-03-27 11:34:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w m. Boleszkowice Marcin Lazer 2018-03-27 11:29:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ustalenia terminu ósmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chwarszczany. Marcin Lazer 2018-03-27 11:26:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 15/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ustalenia terminu ósmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chwarszczany. Marcin Lazer 2018-03-27 11:25:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27.03.2018 r. w sprawie obniżenia wartości nieruchomości podlegającej sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym, położonej w m. Chwarszczany. Marcin Lazer 2018-03-27 11:24:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 14/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27.03.2018 r. w sprawie obniżenia wartości nieruchomości podlegającej sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym, położonej w m. Chwarszczany. Marcin Lazer 2018-03-27 11:23:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ustalenia terminu IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chlewice. Marcin Lazer 2018-03-27 11:23:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 13/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ustalenia terminu IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chlewice. Marcin Lazer 2018-03-27 11:22:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27.03.2018 r. w sprawie obniżenia wartości nieruchomości podlegającej sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym, położonej w m. Chlewice. Marcin Lazer 2018-03-27 11:22:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 12/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27.03.2018 r. w sprawie obniżenia wartości nieruchomości podlegającej sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym, położonej w m. Chlewice. Marcin Lazer 2018-03-27 11:20:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Namyślin. Marcin Lazer 2018-03-27 11:20:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 11/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Namyślin. Marcin Lazer 2018-03-27 11:19:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Kaleńsko. Marcin Lazer 2018-03-27 11:19:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 10/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Kaleńsko. Marcin Lazer 2018-03-27 11:18:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w m. Boleszkowice. Marcin Lazer 2018-03-27 11:17:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 9/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ustalenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w m. Boleszkowice. Marcin Lazer 2018-03-27 11:16:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14 marca 2018r. Krzysztof Fira 2018-03-26 12:58:06 dodanie dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-03-21 12:30:09 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie podziału Gminy Boleszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Justyna Woroniak 2018-03-21 12:24:57 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli Justyna Woroniak 2018-03-21 12:19:46 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/250/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniającą uchwałę Nr IV/27/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych Justyna Woroniak 2018-03-21 12:12:20 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boleszkowice w 2018r. Justyna Woroniak 2018-03-21 12:09:21 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie podziału Gminy Boleszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Justyna Woroniak 2018-03-21 12:07:04 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Pomoc Gminy Boleszkowice osobom długotrwale i ciężko chorym lub niepełnosprawnym w wyposażeniu w sprzęt rehabilitacyjny" Justyna Woroniak 2018-03-21 12:01:27 dodanie dokumentu
INFORMACJA o realizacji budżetu gminy Boleszkowice ZA IV KWARTAŁ 2017 ROK Krzysztof Fira 2018-03-19 16:53:21 dodanie dokumentu
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gudzisz i Reczyce oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Gudzisz Gmina Boleszkowice Krzysztof Fira 2018-03-13 14:20:33 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w m. Boleszkowice Marcin Lazer 2018-03-05 16:10:37 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w m. Boleszkowice Marcin Lazer 2018-03-05 16:08:44 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w m. Boleszkowice Marcin Lazer 2018-03-05 16:08:03 dodanie dokumentu