Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
PROTOKÓŁ Z SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2017 roku Justyna Woroniak 2018-01-30 07:43:32 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE 3/2018 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 10.01.2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-01-24 10:14:43 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne dot. Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boleszkowice Krzysztof Fira 2018-01-22 15:16:33 edycja dokumentu
Przetarg pisemny III - na sprzedaż samochodu Mercedes Vito Justyna Woroniak 2018-01-22 12:19:45 dodanie dokumentu
Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 zgodnie z art. 13a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 poz.1020) Krzysztof Fira 2018-01-22 12:18:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w m. Chlewice Marcin Lazer 2018-01-18 08:27:46 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o VII przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Namyślin Marcin Lazer 2018-01-18 08:25:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV i VII przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Kaleńsko Marcin Lazer 2018-01-18 08:22:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 18.01.2018 r. w sprawie ustalenia terminów siódmych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Namyślin Marcin Lazer 2018-01-18 08:18:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 7/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 18.01.2018 r. w sprawie ustalenia terminów siódmych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Namyślin Marcin Lazer 2018-01-18 08:16:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 18.01.2018 r. w sprawie ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Kaleńsko Marcin Lazer 2018-01-18 08:16:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 6/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 18.01.2018 r. w sprawie ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Kaleńsko Marcin Lazer 2018-01-18 08:15:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 18.01.2018 r. w sprawie ustalenia terminu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w m. Chlewice Marcin Lazer 2018-01-18 08:14:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 5/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 18.01.2018 r. w sprawie ustalenia terminu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w m. Chlewice Marcin Lazer 2018-01-18 08:13:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 17.01.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych Marcin Lazer 2018-01-18 08:13:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 17.01.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych Marcin Lazer 2018-01-18 08:12:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 17.01.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych Marcin Lazer 2018-01-18 08:08:48 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-01-17 12:09:45 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków do rady sołeckiej we wsi Chlewice Justyna Woroniak 2018-01-17 12:06:13 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Chlewice Justyna Woroniak 2018-01-17 12:04:59 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Boleszkowice na 2018 rok Justyna Woroniak 2018-01-17 12:03:36 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Boleszkowice na 2018 rok Justyna Woroniak 2018-01-17 12:01:45 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boleszkowice na lata 2017 ? 2023 Justyna Woroniak 2018-01-17 12:00:08 dodanie dokumentu
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: PRACOWNIK SOCJALNY w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boleszkowicach ul. Słoneczna 24 Krzysztof Fira 2018-01-12 09:44:26 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE 3/2018 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 10.01.2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-01-10 13:18:40 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załacznikami Marcin Lazer 2018-01-10 11:55:08 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załacznikami Marcin Lazer 2018-01-10 11:53:34 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załacznikami Marcin Lazer 2018-01-10 11:52:06 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załacznikami Marcin Lazer 2018-01-10 11:50:26 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załacznikami Marcin Lazer 2018-01-10 11:49:52 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załacznikami Marcin Lazer 2018-01-10 11:48:45 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załacznikami Marcin Lazer 2018-01-10 11:46:17 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załacznikami Marcin Lazer 2018-01-10 11:20:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w m. Chlewice Marcin Lazer 2018-01-10 07:58:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o VII przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chwarszczany Marcin Lazer 2018-01-10 07:56:07 edycja dokumentu
Ogłoszenie o VII przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chwarszczany Marcin Lazer 2018-01-10 07:55:35 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w m. Boleszkowice Marcin Lazer 2018-01-10 07:51:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 05.01.2018 r. w sprawie: ustalenia terminu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chlewice. Marcin Lazer 2018-01-10 07:44:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 05.01.2018 r. w sprawie: ustalenia terminu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chlewice. Marcin Lazer 2018-01-10 07:43:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 05.01.2018 r. w sprawie: obniżenia wartości nieruchomości podlegającej sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym, położonej w m. Chlewice. Marcin Lazer 2018-01-10 07:42:57 edycja dokumentu