Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 53/N/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 30.10.2017 r. w sprawie określenia wartości udziału w nieruchomości oznaczonej jako działka 1368/5 obręb Boleszkowice. Marcin Lazer 2017-10-31 12:08:07 dodanie dokumentu
INFORMACJA o realizacji budżetu gminy Boleszkowice ZA III KWARTAŁ 2017 ROK Krzysztof Fira 2017-10-27 09:37:43 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w m. Chlewice Marcin Lazer 2017-10-26 09:09:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 52/N/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 24.10.2017 r. w sprawie ustalenia terminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chlewice. Marcin Lazer 2017-10-26 09:01:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 52/N/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 24.10.2017 r. w sprawie ustalenia terminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chlewice. Marcin Lazer 2017-10-26 09:00:41 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Justyna Woroniak 2017-10-25 08:18:05 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 42/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 16 października 2017 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Boleszkowice na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Justyna Woroniak 2017-10-20 08:34:42 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2017 rok Krzysztof Fira 2017-10-20 08:10:15 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice położonej w miejscowości Wysoka Justyna Woroniak 2017-10-18 11:14:16 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice położonej w miejscowości Boleszkowice Justyna Woroniak 2017-10-18 11:11:49 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok Justyna Woroniak 2017-10-18 11:10:18 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok Justyna Woroniak 2017-10-18 11:08:04 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Boleszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Justyna Woroniak 2017-10-18 11:04:01 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Boleszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Justyna Woroniak 2017-10-18 11:02:58 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Boleszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Justyna Woroniak 2017-10-18 10:58:32 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2017-10-18 10:52:28 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli Szkoły Podstawowej w Boleszkowicach Justyna Woroniak 2017-10-18 10:49:42 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Boleszkowice Justyna Woroniak 2017-10-18 10:46:59 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Krzysztof Fira 2017-10-18 07:52:22 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Krzysztof Fira 2017-10-18 07:50:59 edycja dokumentu
Uchwała Nr CCCIX.524.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 października 2017r. w sparwie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Boleszkowice Krzysztof Fira 2017-10-18 07:43:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCCIX.525.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 października 2017r. w sparwie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Krzysztof Fira 2017-10-18 07:41:39 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 37/2017 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 10 października 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Socjalnej Krzysztof Fira 2017-10-16 14:54:08 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza konkurs kandydatów na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach z siedzibą przy ul. Poznańskiej 19a, 74-407 Boleszkowice Krzysztof Fira 2017-10-13 21:17:06 edycja dokumentu
Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza konkurs kandydatów na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach z siedzibą przy ul. Poznańskiej 19a, 74-407 Boleszkowice Krzysztof Fira 2017-10-13 21:15:52 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 41/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 13 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach. Krzysztof Fira 2017-10-13 13:20:02 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 41/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 13 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach. Krzysztof Fira 2017-10-13 13:16:40 dodanie dokumentu
Gmina Boleszkowice ogłasza III przetarg nieograniczony pn. "Modernizacja ujęcia wody w miejscowści Namyślin" Krzysztof Fira 2017-10-13 12:16:31 dodanie dokumentu
Pani Ewa Walczak w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora GCKiBP Krzysztof Fira 2017-10-09 14:39:41 edycja dokumentu
sds Krzysztof Fira 2017-10-09 14:39:26 usunięcie dokument
sds Krzysztof Fira 2017-10-09 14:39:07 dodanie dokumentu
Pani Ewa Walczak w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora GCKiBP Krzysztof Fira 2017-10-09 14:37:21 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 36/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 9 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie gminy Boleszkowice Krzysztof Fira 2017-10-09 14:20:32 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach. Justyna Woroniak 2017-10-06 12:05:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chwarszczany Marcin Lazer 2017-10-05 11:34:38 edycja dokumentu
Ogłoszenie o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chwarszczany Marcin Lazer 2017-10-05 11:33:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości polozonych w m. Namyślin. Marcin Lazer 2017-10-05 11:32:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III i VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Kaleńsko Marcin Lazer 2017-10-05 11:30:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 51/N/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 03.10.2017 r. w sprawie ustalenia terminów szóstych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Namyślin. Marcin Lazer 2017-10-05 11:26:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 51/N/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 03.10.2017 r. w sprawie ustalenia terminów szóstych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Namyślin. Marcin Lazer 2017-10-05 11:25:15 dodanie dokumentu