Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 56/N/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 16.11.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka 98/3 obręb Wysoka. Marcin Lazer 2017-11-21 08:00:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/N/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 16.11.2017 r. w sprawie określenia wartości nieruchomości oznaczonej jako działka 98/3 obręb Wysoka. Marcin Lazer 2017-11-21 07:59:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 55/N/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 16.11.2017 r. w sprawie określenia wartości nieruchomości oznaczonej jako działka 98/3 obręb Wysoka. Marcin Lazer 2017-11-21 07:57:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konsultacjach Rocznego programu współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok Justyna Woroniak 2017-11-20 15:03:19 edycja dokumentu
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: PRACOWNIK SOCJALNY w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boleszkowicach ul. Słoneczna 24 Krzysztof Fira 2017-11-15 14:44:59 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2017 rok Justyna Woroniak 2017-11-15 11:14:02 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na rok 2018 Justyna Woroniak 2017-11-14 08:10:21 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: sprzedaży nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Boleszkowice położonej w miejscowości Boleszkowice Justyna Woroniak 2017-11-14 08:08:35 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice położonej w miejscowości Namyślin Justyna Woroniak 2017-11-14 08:06:48 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2018r Justyna Woroniak 2017-11-14 08:05:05 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych Justyna Woroniak 2017-11-14 08:03:20 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok Justyna Woroniak 2017-11-14 08:01:46 dodanie dokumentu
Pani Anna Sobczyńska w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Dyrektora GCKiBP Krzysztof Fira 2017-11-13 14:52:30 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 47/2017 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw rewitalizacji Krzysztof Fira 2017-11-10 10:21:38 dodanie dokumentu
Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok Krzysztof Fira 2017-11-08 09:11:16 edycja dokumentu
Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok Krzysztof Fira 2017-11-08 09:10:37 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 45/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie powierzenia obowiązków prowadzenia Programu Operacyjnego "Pomoc żywnościowa 2014-2020" Podprogram 2017 Justyna Woroniak 2017-11-06 15:22:30 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 25/1/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Justyna Woroniak 2017-11-03 12:25:26 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 44/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 24 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Boleszkowice Justyna Woroniak 2017-11-03 12:17:24 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 43/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zmiany w zarządzeniu nr 43/2012 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 6 września 2012 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Boleszkowice Justyna Woroniak 2017-11-03 12:07:41 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 40/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 11 października 2017 roku w sprawie przekazania samochodu dla OSP Namyślin z OSP Boleszkowice Justyna Woroniak 2017-11-03 11:48:39 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 38/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 11 października 2017 r. w sprawie dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2017-11-03 11:38:00 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 35/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 25 września 2017 roku w sprawie stawek czynszu za najem lokali mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2017-11-03 11:32:01 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 34/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników Justyna Woroniak 2017-11-03 11:18:09 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 33/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 8 września 2017 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień i innych dokumentów mających charakter rozstrzygnięć w imieniu Wójta Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2017-11-03 10:58:54 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 32/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 8 września 2017 roku w sprawie upoważnienia do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień i innych dokumentów z zakresu realizacji zadań określonych w przepisach dotyczących ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Justyna Woroniak 2017-11-03 10:51:58 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 31/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 8 września 2017 roku w sprawie upoważnienia do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych, postępowań i innych dokumentów mających charakter rozstrzygnięć w imieniu Wójta Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2017-11-03 10:40:05 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 30/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 8 września 2017 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji i podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień i innych dokumentów mających charakter rozstrzygnięć w imieniu Wójta Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2017-11-03 10:28:12 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 28/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 8 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski Sołectw Gminy Boleszkowice na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 Justyna Woroniak 2017-11-03 10:18:52 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 27/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 7 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu pn. "Granty Sołeckie 2017" w Gminie Boleszkowice Justyna Woroniak 2017-11-03 10:12:45 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 26/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 7 września 2017 roku w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Boleszkowice, w tym do składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie zadań gminnych ze środków krajowych i zewnętrznych Justyna Woroniak 2017-11-03 10:07:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej Justyna Woroniak 2017-11-03 09:54:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach za rok 2016 Justyna Woroniak 2017-11-03 09:46:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Justyna Woroniak 2017-11-03 09:33:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konsultacjach Rocznego programu współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok Justyna Woroniak 2017-11-03 08:28:36 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXII/214/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Justyna Woroniak 2017-11-03 07:52:38 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXII/213/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Justyna Woroniak 2017-11-03 07:49:34 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXII/215/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2017-2024 Justyna Woroniak 2017-11-03 07:41:14 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXII/207/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2017 rok Justyna Woroniak 2017-11-03 07:34:08 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ Z SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 września 2017 roku Justyna Woroniak 2017-11-02 08:37:26 dodanie dokumentu