Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 16/2018 Wójta Gminy Boleszkowice - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 25 maja 2018r. w sprawie ustalenia i przygotowania sposobu realizacji zadań operacyjnych na terenie Gminy Boleszkowice. Krzysztof Fira 2018-06-27 07:28:42 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2023 Krzysztof Fira 2018-06-25 09:19:12 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Justyna Woroniak 2018-06-20 11:05:19 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boleszkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok Justyna Woroniak 2018-06-20 11:04:05 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok Justyna Woroniak 2018-06-20 11:02:20 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2018 - 2028 Justyna Woroniak 2018-06-20 11:00:53 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2018 roku Justyna Woroniak 2018-06-20 10:58:41 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2018 roku Justyna Woroniak 2018-06-20 10:56:40 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2018 roku Justyna Woroniak 2018-06-20 10:55:25 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-06-20 10:53:42 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2023 Justyna Woroniak 2018-06-20 10:52:03 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2023 Justyna Woroniak 2018-06-20 10:51:37 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/169/2017 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyborów zawierających azbest dla Gminy Boleszkowice na lata 2015 - 2032 Justyna Woroniak 2018-06-20 10:48:57 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/169/2017 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyborów zawierających azbest dla Gminy Boleszkowice na lata 2015 - 2032 Justyna Woroniak 2018-06-20 10:48:30 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego Justyna Woroniak 2018-06-20 10:39:01 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-06-20 10:30:07 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Justyna Woroniak 2018-06-20 10:28:27 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-06-20 10:26:11 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-06-20 10:24:25 edycja dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-06-20 10:24:07 dodanie dokumentu
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy główny księgowy z obowiązkami kadrowymi Justyna Woroniak 2018-06-18 10:42:14 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Z OBOWIĄZKAMI KADROWYMI W GMINNYM CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOLESZKOWICACH Justyna Woroniak 2018-06-18 08:24:26 dodanie dokumentu
Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zuk w Boleszkowicach Krzysztof Fira 2018-06-15 12:31:47 edycja dokumentu
Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zuk w Boleszkowicach Krzysztof Fira 2018-06-15 12:31:25 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Krzysztof Fira 2018-06-11 15:08:24 edycja dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESZKOWICACH ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-06-11 12:58:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I rokowaniach na sprzedaż nieruchomości połozonej w m. Chwarszczany Marcin Lazer 2018-06-08 09:32:32 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w m. Chlewice Marcin Lazer 2018-06-08 09:28:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08.06.2018 r. w sprawie: ustalenia terminu V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chlewice. Marcin Lazer 2018-06-08 09:26:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 25/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08.06.2018 r. w sprawie: ustalenia terminu V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chlewice. Marcin Lazer 2018-06-08 09:24:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08.06.2018 r. w sprawie: obniżenia wartości nieruchomości podlegającej sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym, położonej w m. Chlewice. Marcin Lazer 2018-06-08 09:24:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 24/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08.06.2018 r. w sprawie: obniżenia wartości nieruchomości podlegającej sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym, położonej w m. Chlewice. Marcin Lazer 2018-06-08 09:23:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08.05.2018 r. w sprawie: ustalenia terminu I rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chwarszczany. Marcin Lazer 2018-06-08 09:22:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 23/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08.05.2018 r. w sprawie: ustalenia terminu I rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chwarszczany. Marcin Lazer 2018-06-08 09:22:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08.05.2018 r. w sprawie obniżenia wartości nieruchomości podlegającej sprzedaży w drodze rokowań, położonej w m. Chwarszczany. Marcin Lazer 2018-06-08 09:21:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 22/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08.05.2018 r. w sprawie obniżenia wartości nieruchomości podlegającej sprzedaży w drodze rokowań, położonej w m. Chwarszczany. Marcin Lazer 2018-06-08 09:20:18 dodanie dokumentu
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Krzysztof Fira 2018-06-04 15:23:41 edycja dokumentu
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Krzysztof Fira 2018-06-04 15:20:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IX przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Namyślin Marcin Lazer 2018-06-04 09:50:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o VI i IX przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Kaleńsko Marcin Lazer 2018-06-04 09:35:43 dodanie dokumentu