Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice na rok 2018 Justyna Woroniak 2017-12-19 08:12:57 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na I półrocze 2018 roku Justyna Woroniak 2017-12-19 08:10:30 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na I półrocze 2018 roku Justyna Woroniak 2017-12-19 08:08:19 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na I półrocze 2018 roku Justyna Woroniak 2017-12-19 08:05:19 dodanie dokumentu
Przetarg pisemny I - na sprzedaż samochodu Star 244 Justyna Woroniak 2017-12-15 10:32:27 edycja dokumentu
Przetarg pisemny I - na sprzedaż samochodu Star 244 Justyna Woroniak 2017-12-15 10:30:26 usunięcie załacznika
Przetarg pisemny I - na sprzedaż samochodu Star 244 Justyna Woroniak 2017-12-15 09:51:53 dodanie dokumentu
Przetarg pisemny II - na sprzedaż samochodu Mercedes Vito Justyna Woroniak 2017-12-15 09:39:29 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESZKOWICACH ul. Słoneczna 24 74-407 Boleszkowice Krzysztof Fira 2017-12-14 07:18:42 edycja dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESZKOWICACH ul. Słoneczna 24 74-407 Boleszkowice Krzysztof Fira 2017-12-14 07:18:27 dodanie dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Słoneczna 24, 74 - 407 Boleszkowice Krzysztof Fira 2017-12-12 10:24:24 edycja dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Słoneczna 24, 74 - 407 Boleszkowice Krzysztof Fira 2017-12-12 10:24:04 dodanie dokumentu
Sołectwa Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2017-12-11 09:00:17 edycja dokumentu
Pan Miłosz Lewandowski w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Dyrektora GCKiBP Justyna Woroniak 2017-12-11 07:22:16 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 50/2017 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej Justyna Woroniak 2017-12-07 12:07:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 500068025-N-2017 z dnia 01-12-2017 r. Urząd Gminy Boleszkowice: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Namyślin Krzysztof Fira 2017-12-01 10:05:47 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 49/2017 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach Justyna Woroniak 2017-12-01 09:10:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/224/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2017 rok Justyna Woroniak 2017-11-30 08:39:26 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej połozonej w m. Boleszkowice Marcin Lazer 2017-11-30 07:29:10 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej połozonej w m. Boleszkowice Marcin Lazer 2017-11-30 07:28:05 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej położonej w m. Namyślin Marcin Lazer 2017-11-30 07:25:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/N/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29.11.2017 r. w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej położonej w m. Namyślin. Marcin Lazer 2017-11-30 07:20:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 60/N/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29.11.2017 r. w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej położonej w m. Namyślin. Marcin Lazer 2017-11-30 07:18:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/N/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29.11.2017 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej położonej w m. Boleszkowice. Marcin Lazer 2017-11-30 07:18:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 59/N/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29.11.2017 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej położonej w m. Boleszkowice. Marcin Lazer 2017-11-30 07:16:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/N/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29.11.2017 r. w sprawie: określenia wartości nieruchomości lokalowej położonej w m. Boleszkowice przy ul. Artylerzystów. Marcin Lazer 2017-11-30 07:15:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 58/N/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29.11.2017 r. w sprawie: określenia wartości nieruchomości lokalowej położonej w m. Boleszkowice przy ul. Artylerzystów. Marcin Lazer 2017-11-30 07:13:25 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Wójt Gminy Boleszkowice informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach Justyna Woroniak 2017-11-29 09:56:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w m. Kaleńsko Marcin Lazer 2017-11-27 14:21:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/N/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 24.11.2017 r. w sprawie: ustalenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w m. Kaleńsko. Marcin Lazer 2017-11-27 14:19:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 57/N/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 24.11.2017 r. w sprawie: ustalenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w m. Kaleńsko. Marcin Lazer 2017-11-27 14:18:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/228/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na rok 2018 Justyna Woroniak 2017-11-24 10:41:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/227/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości lokalowej będącej własnością Gminy Boleszkowice położonej w miejscowości Boleszkowice Justyna Woroniak 2017-11-24 10:38:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/226/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice położonej w miejscowości Namyślin Justyna Woroniak 2017-11-24 10:36:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Boleszkowice Justyna Woroniak 2017-11-24 10:30:45 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIII/225/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok Justyna Woroniak 2017-11-24 10:27:35 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ Z SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 października 2017 roku Justyna Woroniak 2017-11-24 10:15:58 dodanie dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice Krzysztof Fira 2017-11-21 13:12:06 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w m. Wysoka Marcin Lazer 2017-11-21 08:04:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/N/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 16.11.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka 98/3 obręb Wysoka. Marcin Lazer 2017-11-21 08:01:35 edycja dokumentu