Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXXVI/249/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok Justyna Woroniak 2018-02-27 13:23:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/254/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Justyna Woroniak 2018-02-27 13:21:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/253/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIX/130/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2016 ? 2024 Justyna Woroniak 2018-02-27 12:55:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/252/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego Justyna Woroniak 2018-02-27 12:51:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-02-27 12:48:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/250/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr IV/27/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych Justyna Woroniak 2018-02-27 12:45:23 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ Z SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 stycznia 2018 roku Justyna Woroniak 2018-02-27 12:36:06 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza konkurs kandydatów na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach z siedzibą przy ul. Poznańskiej 19a, 74-407 Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-02-20 11:47:05 edycja dokumentu
Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza konkurs kandydatów na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach z siedzibą przy ul. Poznańskiej 19a, 74-407 Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-02-20 11:46:31 edycja dokumentu
Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza konkurs kandydatów na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach z siedzibą przy ul. Poznańskiej 19a, 74-407 Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-02-20 11:46:14 dodanie dokumentu
O G Ł O SZ E N I E Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: PRACOWNIK SOCJALNY w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boleszkowicach ul. Słoneczna 24 Krzysztof Fira 2018-02-20 09:52:34 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego Justyna Woroniak 2018-02-15 07:50:38 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-02-15 07:48:50 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice zmieniającej uchwałę nr IV/27/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych Justyna Woroniak 2018-02-15 07:42:52 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2018 ? 2028 Justyna Woroniak 2018-02-15 07:39:36 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok Justyna Woroniak 2018-02-15 07:35:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 12 lutego 2018r. Krzysztof Fira 2018-02-13 09:18:18 dodanie dokumentu
Gmina Boleszkowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Obodrytów w miejscowości Boleszkowice" Krzysztof Fira 2018-02-09 12:27:01 dodanie dokumentu
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gudzisz i Reczyce oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Gudzisz Gmina Boleszkowice Krzysztof Fira 2018-02-09 11:49:32 usunięcie załacznika
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gudzisz i Reczyce oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Gudzisz Gmina Boleszkowice Anna Sobczyńska 2018-02-08 22:31:41 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 6/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 05 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach Justyna Woroniak 2018-02-05 14:00:18 dodanie dokumentu
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2023 Krzysztof Fira 2018-02-05 13:12:52 edycja dokumentu
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2023 Krzysztof Fira 2018-02-05 13:10:56 edycja dokumentu
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2023 Krzysztof Fira 2018-02-05 13:10:34 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Krzysztof Fira 2018-02-05 12:56:18 dodanie dokumentu
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2023 Krzysztof Fira 2018-02-05 12:54:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/233/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2017-2024 Justyna Woroniak 2018-02-01 07:44:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/231/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2017-2024 Justyna Woroniak 2018-02-01 07:39:01 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ Z SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 listopada 2017 roku Justyna Woroniak 2018-02-01 07:33:36 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załacznikami Marcin Lazer 2018-01-31 14:42:30 edycja dokumentu
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Mercedes Vito Justyna Woroniak 2018-01-31 14:01:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/242/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2023 Krzysztof Fira 2018-01-30 08:40:15 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXV/242/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2023 Krzysztof Fira 2018-01-30 08:37:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXV/242/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2023 Krzysztof Fira 2018-01-30 08:35:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/243/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Boleszkowice na rok 2018 Justyna Woroniak 2018-01-30 08:06:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/244/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Boleszkowice na 2018 rok Justyna Woroniak 2018-01-30 08:04:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/247/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-01-30 08:01:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/248/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków do rady sołeckiej we wsi Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-01-30 07:57:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/246/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków do rady sołeckiej we wsi Chlewice Justyna Woroniak 2018-01-30 07:54:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/245/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Chlewice Justyna Woroniak 2018-01-30 07:53:20 dodanie dokumentu