Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w m. Boleszkowice Marcin Lazer 2018-01-10 07:51:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 05.01.2018 r. w sprawie: ustalenia terminu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chlewice. Marcin Lazer 2018-01-10 07:44:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 05.01.2018 r. w sprawie: ustalenia terminu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chlewice. Marcin Lazer 2018-01-10 07:43:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 05.01.2018 r. w sprawie: obniżenia wartości nieruchomości podlegającej sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym, położonej w m. Chlewice. Marcin Lazer 2018-01-10 07:42:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 3/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 05.01.2018 r. w sprawie: obniżenia wartości nieruchomości podlegającej sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym, położonej w m. Chlewice. Marcin Lazer 2018-01-10 07:41:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 05.01.2018 r. w sprawie: ustalenia terminu siódmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chwarszczany. Marcin Lazer 2018-01-10 07:41:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 2/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 05.01.2018 r. w sprawie: ustalenia terminu siódmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Chwarszczany. Marcin Lazer 2018-01-10 07:40:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 05.01.2018 r. w sprawie: obniżenia wartości nieruchomości podlegającej sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym, położonej w m. Chwarszczany. Marcin Lazer 2018-01-10 07:39:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 05.01.2018 r. w sprawie: obniżenia wartości nieruchomości podlegającej sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym, położonej w m. Chwarszczany. Marcin Lazer 2018-01-10 07:38:15 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne dot. Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boleszkowice Krzysztof Fira 2018-01-08 18:09:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych ?Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boleszkowice" Krzysztof Fira 2018-01-08 18:07:01 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne dot. Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boleszkowice Krzysztof Fira 2018-01-08 17:59:27 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR CCCLXXXVI.727.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie wydania opinii o przedłożónym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2018 - 2028 Justyna Woroniak 2018-01-08 10:57:58 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE 1/2018 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 02.01.2018 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2018 roku przypadających w zamian za święta przypadające w sobotę Justyna Woroniak 2018-01-04 13:21:58 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 51/2017 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej Justyna Woroniak 2018-01-04 13:16:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/232/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok Justyna Woroniak 2018-01-04 13:05:16 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/232/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok Justyna Woroniak 2018-01-04 13:04:27 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/230/2017 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2017 rok Justyna Woroniak 2018-01-04 12:58:56 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/230/2017 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2017 rok Justyna Woroniak 2018-01-04 12:58:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/234/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na I półrocze 2018 roku Justyna Woroniak 2018-01-02 09:20:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/239/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych Justyna Woroniak 2018-01-02 09:18:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/235/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na I półrocze 2018 roku Justyna Woroniak 2018-01-02 09:16:12 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIV/237/2017 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice na rok 2018 Justyna Woroniak 2018-01-02 09:13:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/236/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na I półrocze 2018 roku Justyna Woroniak 2018-01-02 09:11:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/238/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Justyna Woroniak 2018-01-02 09:07:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/241/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom Justyna Woroniak 2018-01-02 09:03:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr IV/27/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych Justyna Woroniak 2018-01-02 09:00:03 dodanie dokumentu
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Star 244 Justyna Woroniak 2018-01-02 08:52:02 dodanie dokumentu
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Mercedes Vito Justyna Woroniak 2018-01-02 08:46:48 dodanie dokumentu
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Krzysztof Fira 2017-12-28 14:37:00 dodanie dokumentu
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Krzysztof Fira 2017-12-28 14:36:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/225/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok Krzysztof Fira 2017-12-28 14:36:10 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w m. Chlewice Marcin Lazer 2017-12-28 11:11:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/N/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27.12.2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w m. Chlewice z przeznaczeniem pod eksploatacje i przeróbkę kruszywa naturalnego. Marcin Lazer 2017-12-28 11:05:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 62/N/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27.12.2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w m. Chlewice z przeznaczeniem pod eksploatacje i przeróbkę kruszywa naturalnego. Marcin Lazer 2017-12-28 11:04:17 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci lokalowej położonej w m. Boleszkowice Marcin Lazer 2017-12-22 08:26:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61/N/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 21.12.2017 r. w sprawie ustalenia terminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w m. Boleszkowice. Marcin Lazer 2017-12-22 08:22:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 61/N/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 21.12.2017 r. w sprawie ustalenia terminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w m. Boleszkowice. Marcin Lazer 2017-12-22 08:21:29 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice zmieniającej uchwałę Nr IV/27/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych Justyna Woroniak 2017-12-19 11:27:09 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego Justyna Woroniak 2017-12-19 11:22:32 dodanie dokumentu