Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 29/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 09.08.2018 r. w sprawie: ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Kaleńsko. Marcin Lazer 2018-08-10 09:46:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 09.08.2018 r. w sprawie: ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Namyślin. Marcin Lazer 2018-08-10 09:46:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 28/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 09.08.2018 r. w sprawie: ustalenia terminów przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Namyślin. Marcin Lazer 2018-08-10 09:45:18 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 22/2018 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 06 SIERPNIA 2018 ROKU w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-08-08 10:29:32 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESZKOWICACH UL. SŁONECZNA 24 74-407 BOLESZKOWICE Justyna Woroniak 2018-08-08 09:02:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Bolesdzkowice Marcin Lazer 2018-08-03 12:38:10 edycja dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Bolesdzkowice Marcin Lazer 2018-08-03 12:36:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 27/N/2018 r. Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 02.08.2018 r. w sprawie ustalenia terminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Boleszkowice. Marcin Lazer 2018-08-03 12:36:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 27/N/2018 r. Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 02.08.2018 r. w sprawie ustalenia terminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Boleszkowice. Marcin Lazer 2018-08-03 12:35:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 02.08.2018 r. w sprawie obniżenia wartości nieruchomości podlegającej sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w m. Boleszkowice. Marcin Lazer 2018-08-03 12:34:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 26/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 02.08.2018 r. w sprawie obniżenia wartości nieruchomości podlegającej sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w m. Boleszkowice. Marcin Lazer 2018-08-03 12:33:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dot. wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Boleszkowice położonego w m. Namyślin z przeznaczeniem na sklep spożywczo- przemysłowy Justyna Woroniak 2018-08-02 11:06:23 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 21/2018 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 31 LIPCA 2018 ROKU w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Boleszkowicach Justyna Woroniak 2018-08-01 08:11:53 dodanie dokumentu
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO: PRACOWNIK SOCJALNY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESZKOWICACH Justyna Woroniak 2018-07-31 11:42:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/232/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok Justyna Woroniak 2018-07-27 08:54:01 dodanie dokumentu
OFERTA PRACY DLA PRACOWNIKA SOCJALNEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESZKOWICACH Justyna Woroniak 2018-07-13 07:54:06 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w m. Porzecze Marcin Lazer 2018-07-06 08:30:41 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w m. Porzecze Marcin Lazer 2018-07-06 08:29:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIX/271/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2018-2028 Justyna Woroniak 2018-07-03 13:13:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXIX/270/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok Justyna Woroniak 2018-07-03 13:07:12 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Z OBOWIĄZKAMI KADROWYMI W GMINNYM CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOLESZKOWICACH ul. Poznańska 19, 74-407 Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-07-03 13:00:22 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ Z SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 kwietnia 2018 roku Justyna Woroniak 2018-07-02 10:57:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIX/283/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. Poprawiamy kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży z Boleszkowic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Justyna Woroniak 2018-07-02 10:54:31 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIX/275/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-07-02 10:49:51 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIX/279/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-07-02 10:48:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIX/276/201 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2023 Justyna Woroniak 2018-07-02 10:46:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIX/282/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektów: Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Boleszkowice i Regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-07-02 10:45:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIX/268/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Justyna Woroniak 2018-07-02 10:44:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIX/272/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2018 roku Justyna Woroniak 2018-07-02 10:43:01 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIX/273/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2018 roku Justyna Woroniak 2018-07-02 10:41:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIX/274/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2018 roku Justyna Woroniak 2018-07-02 10:40:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIX/281/201 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-07-02 10:38:33 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIX/280/201 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-07-02 10:37:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIX/269/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boleszkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok Justyna Woroniak 2018-07-02 10:36:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIX/277/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/169/2017 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Boleszkowice na lata 2015-2032 Justyna Woroniak 2018-07-02 10:34:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XXXIX/278/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego Justyna Woroniak 2018-07-02 10:32:33 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 19/2018 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-06-28 11:31:32 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy Boleszkowice na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Krzysztof Fira 2018-06-27 07:37:10 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy Boleszkowice na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Krzysztof Fira 2018-06-27 07:36:32 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 15/2018 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przy­gotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagroże­nia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny. Krzysztof Fira 2018-06-27 07:34:58 dodanie dokumentu