Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XLI/294/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz PKP Energetyka S.A. Warszawa Justyna Woroniak 2018-10-01 09:20:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/293/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu Justyna Woroniak 2018-10-01 09:18:18 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XLI/296/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/88/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-10-01 09:14:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XLI/292/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy Justyna Woroniak 2018-10-01 09:09:32 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XLI/295/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty Justyna Woroniak 2018-10-01 09:05:46 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Boleszkowice o wynajmie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Boleszkowice Marcin Lazer 2018-09-25 11:43:34 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Boleszkowice o wynajmie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Boleszkowice Marcin Lazer 2018-09-25 11:42:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Boleszkowice o wynajmie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Boleszkowice Marcin Lazer 2018-09-25 11:41:15 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Boleszkowice o wynajmie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Boleszkowice Marcin Lazer 2018-09-25 11:38:59 dodanie dokumentu
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 24 września 2018 r. w celu powołania w gminie Boleszkowice obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Woroniak 2018-09-24 13:31:27 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 19 września 2018 roku Justyna Woroniak 2018-09-19 07:28:52 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE z dnia 18 września 2018 r. GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BOLESZKOWICACH w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach do Rady Gminy Boleszkowice, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Woroniak 2018-09-18 12:30:02 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE z dnia 18 września 2018 r. GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BOLESZKOWICACH w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach do Rady Gminy Boleszkowice, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Woroniak 2018-09-18 12:29:32 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice zmieniającej uchwałę Nr XXX/88/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-09-18 12:26:16 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty Justyna Woroniak 2018-09-18 12:24:47 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzec PKP Energetyka S.A. Warszawa Justyna Woroniak 2018-09-18 12:20:59 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu Justyna Woroniak 2018-09-18 12:16:49 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy Justyna Woroniak 2018-09-18 11:54:41 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2018 - 2028 Justyna Woroniak 2018-09-18 11:50:15 dodanie dokumentu
Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok Justyna Woroniak 2018-09-18 11:48:26 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza konkurs kandydatów na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach z siedzibą przy ul. Poznańskiej 19a, 74-407 Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-09-17 11:01:28 edycja dokumentu
Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza konkurs kandydatów na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach z siedzibą przy ul. Poznańskiej 19a, 74-407 Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-09-17 11:01:14 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 28/2018 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 14 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach Justyna Woroniak 2018-09-17 10:22:57 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Krzysztof Fira 2018-09-13 13:01:45 edycja dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Krzysztof Fira 2018-09-13 13:00:24 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 27/2018 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 12 września 2018 roku w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki publicznej w Boleszkowicach Justyna Woroniak 2018-09-13 11:05:01 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 27/2018 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 12 września 2018 roku w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki publicznej w Boleszkowicach Justyna Woroniak 2018-09-13 11:04:34 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boleszkowicach o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy Justyna Woroniak 2018-09-13 08:21:48 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu w Myśliborzu Justyna Woroniak 2018-09-13 08:01:37 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boleszkowicach o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy Justyna Woroniak 2018-09-12 10:49:12 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Boleszkowicach o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy Justyna Woroniak 2018-09-12 10:46:28 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 26/2018 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 07 września 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu pn. Granty sołeckie 2018 w Gminie Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-09-07 12:15:42 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 26/2018 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 07 września 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu pn. Granty sołeckie 2018 w Gminie Boleszkowice Justyna Woroniak 2018-09-07 12:15:02 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości lokalowej (lokal użytkowy) przeznaczonej do najmu położonej w m. Namyślin Marcin Lazer 2018-09-06 14:19:58 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości lokalowej (lokal użytkowy) przeznaczonej do najmu położonej w m. Namyślin Marcin Lazer 2018-09-06 13:02:33 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości lokalowej (lokal użytkowy) przeznaczonej do najmu położonej w m. Namyślin Marcin Lazer 2018-09-06 13:01:49 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 32/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 03.09.2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego położonego w m. Namyślin. Marcin Lazer 2018-09-06 13:00:40 edycja dokumentu
Zarzadzenie Nr 32/N/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 03.09.2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego położonego w m. Namyślin. Marcin Lazer 2018-09-06 12:59:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 31.08.2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę komunalnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Boleszkowice Marcin Lazer 2018-09-06 12:58:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 31.08.2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę komunalnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Boleszkowice Marcin Lazer 2018-09-06 12:56:09 dodanie dokumentu