Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XL/182/2006


Uchwała Nr XL/182/2006

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 28 lutego 2006 roku

W sprawie: zmiany do Uchwały Nr XXXIV/147/2005 Rady Gminy Boleszkowice z dnia

25 sierpnia 2005 roku w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Chwarszczany.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zmiany z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457/ oraz art.16 ust.1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku - o ochronie zabytków i opiece na zabytkami /Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 238, poz.2390/ Rada Gminy Boleszkowice

U c h w a l a , c o n a s t ę p u j e:

§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr XXXIV/147/2005 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Chwarszczany w ten sposób, że

Rozdział II § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wprowadzenie zakazu składowania oraz magazynowania śmieci i innych odpadów na terenie parku kulturowego, poza czasowym ich gromadzeniem, zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”

oraz zmienia się pkt 8, który otrzymuje brzmienie:

„8) Ustanowienie zakazu ogradzania nieruchomości bez uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z wyłączeniem nasadzania na granicy działki zieleni /żywopłotu liściastego np. żywopłot grabinowy/ do czasu określenia warunków tworzenia żywopłotów i innych nasadzeń komponowanych w tworzonym planie ochrony parku kulturowego”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXVII/166/2005 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2005 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 06-03-2006 14:28:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 06-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 06-03-2006 14:28:57