Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XL/181/2006

Uchwala Nr XL/181/2006

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 28 lutego 2006 roku

W sprawie: zmiany do Uchwały Nr XXXIX/177/2006 Rady Gminy Boleszkowice z dnia

26 stycznia 2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy GKRPA za 2005

rok i przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na

2006 rok w gminie Boleszkowice.

Na podstawie art.4' ust. l i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku - o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholowi /tekst jednolity z 2002 Dz. U. Nr 147, póz. 1231/ Rada Gminy Boleszkowice:

Uchwala, co następuje:

§ l Wprowadza się zmianę w Załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/177/2006 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 stycznia 2006 roku ws przyjęcia sprawozdania z pracy GKRPA za 2005 rok i przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok w następujący sposób:

pkt 2. l. otrzymuje brzmienie; „ za udział w posiedzeniu członkom Komisji ustala się dietę w wysokości 50,00 zł za

posiedzenie plus zwrot kosztów podróży. Ogółem wynagrodzenie członków komisji 2.600 zł rocznie".

pkt 2.2. otrzymuje brzmienie: „ Dieta: Przewodniczącej Komisji - 250 zł miesięcznie, Sekretarz Komisji 150 zł miesięcznie.

Ogółem wynagrodzenie 6.780 zł rocznie".

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i mocą obowiązu jącą od dnia l lutego 2006 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 06-03-2006 14:28:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 06-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 06-03-2006 14:28:08