Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVIII/172/2005


Uchwała Nr XXXVIII/172/05

Rady Gminy w Boleszkowicach

z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie : zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591; z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003r Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457)) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683; z 2003r Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953 i Nr 203 poz. 1966, z 2004r Nr 92 poz.880 i 884, Nr 96 poz. 959 i Nr 123 poz.1291, Nr 281 poz. 2782, z 2005r Nr 130 poz. 1087, Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz. 1365, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz. 1419, Nr 175 poz. 1462, Nr 179 poz. 1484) Rada Gminy Boleszkowice uchwala, co następuje :

§1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości :

  1. Nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek budżetowych i instytucji kultury

powiązanych z budżetem gminy, ale z wyjątkiem budynków lub ich części oraz gruntów zajętych lub wydzierżawionych na prowadzenie działalności gospodarczej

  1. Nieruchomości zajęte na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych

  1. Nieruchomości zajęte na potrzeby świetlic wiejskich, z wyjątkiem wydzierżawionych na prowadzenie działalności gospodarczej

  1. Nieruchomości będące własnością gminy, nie oddane innym podmiotom
    w użytkowanie wieczyste lub posiadanie zależne

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Boleszkowicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 17-01-2006 09:55:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 17-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 17-01-2006 09:55:07