Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVII/159/2005


Uchwała Nr XXXVII/159/2005

Rady Gminy w Boleszkowicach

Z dnia 24 listopada 2005 roku

w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2006.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457) oraz art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 19991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 9, poz.84 z późn.zm. z 2002r. Nr 200, poz.1683, z 2003 Nr 96 poz. 874 i Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953,Nr 203 poz. 1966; z 2004 r Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291, Nr 281 poz. 2782, z 2005r Nr 130 poz. 1087, Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz. 1365, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz. 1419, Nr 175 poz. 1462 i Nr 179 poz. 1484) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P. z 2005r Nr68 poz.956/ i Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 roku / M.P. z 2005 r Nr 62 poz. 859/ Rada Gminy w Boleszkowicach

uchwala, co następuje:

&1Ustala się stawki od środków transportowych na 2006 rok od następujących pojazdów,
w wysokościach:

 1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 ton włącznie do 5,5 ton włącznie 639 zł

b) powyżej 5,5 t do 9 ton włącznie 752 zł

c) powyżej 9 ton 963 zł

 1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 12 ton i wyżej:

  1. dwie osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne:

 • od 12 ton włącznie do mniej niż 15 ton 1386 zł

 • równej lub wyższej niż 15 ton 1492 zł

  1. trzy osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

  - od 12 ton włącznie do mniej niż 21 ton 1386 zł

  - równej lub wyższej 21 ton 1492 zł

   1. cztery osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym

  za równoważne

  • od 12 ton włącznie do mniej niż 29 ton 1545 zł

  • równej lub wyższej niż 29 ton 1710 zł

  d/ dwie osie jezdne z innym systemem zawieszenia

  • 12 ton włącznie do mniej niż 15 ton 1386 zł

  • równej lub wyższej niż 15 t 1492 zł

  e/ trzy osie jezdne z innym systemem zawieszenia

  • od 12 ton włącznie do mniej niż 21 ton 1386 zł

  • od 21 ton włącznie do mniej niż 23 ton 1492 zł

  • równej lub wyższej niż 23 tony 1627 zł

  f/ cztery osie jezdne z innym systemem zawieszenia

  • od 12 ton włącznie do mniej niż 27 ton 1546 zł

  • od 27 ton włącznie do mniej niż 29 ton 1703 zł

  • równej lub wyższej niż 29 ton 2452 zł

  3.Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą

  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej 3,5 i poniżej 12 ton 1386 zł

  4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub

  naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 12 ton:

  1. dwie osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

  • 12 ton włącznie do mniej niż 31 ton 1599 zł

  • równej lub wyższej niż 31 ton 1705 zł

  1. trzy osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

  - od 12 ton włącznie do mniej niż 40 ton 1705 zł

  - równej lub wyższej niż 40 ton 1775 zł

  1. dwie osie jezdne z innym systemem zawieszenia

  • od 12 ton włącznie do mniej niż 31 ton 1599 zł

  • równej lub wyższej niż 31 ton 1936 zł

  1. trzy osie jezdne z innym systemem zawieszenia

  • od 12 ton włącznie do mniej niż 40 ton 1775 zł

  • równej lub wyższej niż 40 ton 2505 zł

  5.Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną

  masę całkowitą od 7 i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z

  działalności rolniczą prowadzoną przez podatników podatku rolnego 540 zł

  6.Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną

  masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z

  działalnością rolniczą prowadzoną przez podatników podatku rolnego

  1. jedna oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

   • od 12 ton włącznie do mniej niż 25 ton 540 zł

   • równej lub wyższej niż 25 ton 752 zł

 • dwie osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

 • - od 12 ton włącznie do mniej niż 33 tony 752 zł

  - od 33 ton włącznie do mniej niż 38 ton 876 zł

  - równej lub wyższej niż 38 ton 1185 zł

  1. trzy osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

  - od 12 ton włącznie do mniej niż 38 ton 911 zł

  - równej lub wyższej niż 38 ton 971 zł

  1. jedna oś jezdna z innym systemem zawieszenia

  • 12 ton włącznie do mniej niż 25 ton 540 zł

  • równej lub wyższej niż 25 ton 752 zł

  1. dwie osie z innym systemem zawieszenia

  • od 12 ton włącznie do mniej niż 33 ton 876 zł

  • od 33 ton włącznie do mniej niż 38 ton 1331 zł

  • równej lub wyższej niż 38 ton 1751 zł

  1. trzy osie jezdne z innym systemem zawieszenia

  • od 12 ton włącznie do mniej niż 38 ton 971 zł

  • równej lub wyższej niż 38 ton 1319 zł

  7.Od autobusu

  a) mniej niż 30 miejsc 1386 zł

  b) równej lub wyżej niż 30 miejsc 1599 zł

  & 2 Zwalnia się z podatku od środków transportowych poza zwolnieniami ustawowymi pojazdy będące własnością gminy lub na stanie gminnych jednostek organizacyjnych.

  & 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Boleszkowicach.

  & 4 Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 05-12-2005 11:01:00
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 05-12-2005
  Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 05-12-2005 11:01:00