Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVIII/127


Uchwała Nr XXVII/127/05

Rady Gminy w Boleszkowicach

z dnia 31 marca 2005 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/213/2001 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 18 grudnia

2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości

gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.”a” i art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 zmiany z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203/ oraz na podstawie art.34 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz.543 ze zmianami z 2001 r. Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz.1800, z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, oz.1112, Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz.2058 z 2003 r. Nr 80, poz.720, 721, 717, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568 z 2003 Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124, z 2004 r. Nr 6, poz.39, Nr 19, poz.177, Nr 91, poz.870, Nr 92, poz.880 / Rada Gminy w Boleszkowicach

u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XL/213/2001 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najem na okres dłuższy niż 3 lata, wprowadza się następującą zmianę:

  1. skreśla się pkt 4, który miał brzmienie: „Boleszkowice, ul. Poznańska nr 10/3”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 3

Uchwała wodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 15-04-2005 11:51:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 15-04-2005
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 15-04-2005 11:51:23