Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIV/106/2004


Uchwała Nr XXIV/106/2004

Rady Gminy w Boleszkowicach

Z dnia 25 listopada 2004 roku

w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zasad ustalenia i poboru

podatku od posiadania psów na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r Nr102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art.14 i 20 ustawy z dnia 12 stycznia 19991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 9, poz.84 z późn.zm. z 2002r. Nr 200, poz.1683, z 2003 r Nr 96 poz. 874 i Nr 110 poz.1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966; z 2004 r Nr 92 poz. 880 i poz. 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291/ oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych / M.P. z 2004r Nr 46 poz. 794/ Rada Gminy w Boleszkowicach uchwala, co następuje:

& 1 Ustala się następujące roczne stawki podatku od posiadania psów na terenie gminy Boleszkowice w 2005 roku:

1. od pierwszego psa 25,00 zł

2. od każdego następnego 30,00 zł

3. od jednego psa będącego w posiadaniu emeryta lub rencisty 12,50 zł

& 2 Podatek płatny jest z góry bez wezwania w terminach:

1. do dnia 31 marca roku podatkowego

2. w ciągu 2 tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa w wysokości proporcjonalnej do liczby

miesięcy w roku podatkowym.

& 3 Poboru podatku dokonuje Urząd Gminy i sołtysi w poszczególnych sołectwach.

2.Ustala się 5% prowizji dla sołtysów - inkasentów od pobranych kwot podatku.

& 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Boleszkowicach.

& 5 Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 30-11-2004 10:26:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 30-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 30-11-2004 10:26:17