Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIV/103/2004


Uchwała Nr XXIV/103/2004

Rady Gminy w Boleszkowicach

Z dnia 25 listopada 2004 roku

w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717,Nr 162 poz. 1568; z2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ art.5 i 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r.Dz. U. Nr 9, poz.84 z późn.zm. z 2002r. Nr 200, poz.1683, z 2003 Nr 96 poz.874 i Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966; z 2004 r 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959 Nr 123 poz. 1291) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 roku W sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P. z 2004r Nr 46

poz. 794 / Rada Gminy w Boleszkowicach uchwala, co następuje:

& 1 Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Boleszkowice na 2005 rok:

 1. od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części 0,41 zł

 2. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych zamieszkałych przez emerytów i rencistów prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe, samodzielnie zamieszkujących 0,29 zł

 3. od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 16,50 zł

 4. od 1m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,37 zł

 5. od m2 powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,61 zł

 6. od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części 3,10 zł
  Zwalnia się z podatku budynki gospodarcze będące własnością emerytów i rencistów prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe, samodzielnie zamieszkujących,

których jedynym źródłem utrzymania jest renta lub emerytura rolnicza.

 1. od budowli 2 %

 2. od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,60 zł

 1. od gruntów:

  1. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,52 zł od 1 ha powierzchni

  1. pozostałych 0,11 zł od 1m2 powierzchni.

& 2 Poza zwolnieniami przewidzianymi w ustawie zwalnia się z podatku od nieruchomości:

 • przedszkola, remizy Ochotniczych Straży Pożarnych, biblioteki, Gminny Ośrodek Kultury oraz świetlice wiejskie z wyjątkiem pomieszczeń wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej, budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków.

& 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Boleszkowicach.

& 4 Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 29-11-2004 13:53:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 29-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 29-11-2004 13:53:42