Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIV/101/2004


Uchwała Nr XXIV/101/2004

z dnia 25 listopada 2004 r.

Rady Gminy Boleszkowice

W sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/

RADA GMINY BOLESZKOWICE

Uchwala, co następuje:

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

NAZWA

w złotych

852

POMOC SPOŁECZNA

40.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

40.000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

40.000

§ 1 ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 40.000 zł

§ 2 ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 88.784 ZŁ

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

NAZWA

w złotych

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

34.208

80101

Szkoły podstawowe

6.116

2033

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

6.116

80110

Gimnazja

13.455

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

13.455

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

14.637

2033

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

14.637

852

POMOC SPOŁECZNA

47.125

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

7.125

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

7.125

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej

40.000

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

40.000

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

7.451

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

7.451

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

7.451

§ 3 ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 58.788 zł

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

NAZWA

w złotych

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

5.000

70095

Pozostała działalność

5.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

4.136

75023

Urzędy Gmin

4.136

4300

Zakup usług pozostałych

4.136

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA

5.180

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

5.180

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

700

4430

Różne opłaty i składki

4.480

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

4.472

80110

Gimnazja

4.472

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.472

852

POMOC SPOŁECZNA

40.000

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej (zadania zlecone)

40.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

28.022

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

2.233

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5.503

4120

Składki na Fundusz Pracy

741

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.271

4270

Zakup usług remontowych

270

4300

Zakup usług pozostałych

1.033

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

927

§ 4 ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 107.572 zł

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

NAZWA

w złotych

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

6.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.000

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

70095

Pozostała działalność

5.000

4270

Zakup usług remontowych

5.000

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

836

71035

Cmentarze

836

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

836

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.300

75023

Urzędy gmin

2.300

4430

Różne opłaty i składki

2.300

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

5.180

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

5.180

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

150

4120

Składki na Fundusz Pracy

30

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000

4270

Zakup usług remontowych

1.000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

38.680

80101

Szkoły podstawowe

6.116

4243

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

6.116

80110

Gimnazja

17.927

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4.472

6063

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

13.455

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

14.637

4303

Zakup usług pozostałych

14.637

852

POMOC SPOŁECZNA

47.125

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

7.125

3110

Świadczenia społeczne

7.125

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej (zadania własne)

40.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

28.022

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

2.233

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5.503

4120

Składki na Fundusz Pracy

741

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.271

4270

Zakup usług remontowych

270

4300

Zakup usług pozostałych

1.033

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

927

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

7.451

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg (zlecone)

7.451

4260

Zakup energii

2.795

4300

Zakup usług pozostałych

4.656

§ 5 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie

Powyższe zmiany budżetu i w budżecie gminy zostały dokonane w związku ze zwiększeniem dotacji w zakresie:

OŚWIATA I WYCHOWANIE

34.208 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek (6.116 zł); dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (14.637 zł); zakupy inwestycyjne (13.455 zł) - „ Dokończenie budowy Gimnazjum w Boleszkowicach”.

POMOC SPOŁECZNA

7.125 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

7.451 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na oświetlenie ulic, placów i dróg.

Pozostałe zmiany zostały dokonane w ramach przeniesień kredytów budżetowych. Zmniejszono plan wydatków z zadań, które nie zostały wykonane, a zwiększono plan wydatków na zadania, które zostały wykonane a nie miały odpowiedniego zabezpieczenia w budżecie.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 29-11-2004 13:53:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 29-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 29-11-2004 13:53:15