Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXI/92/2004


Uchwała Nr XXI/92/2004

Rady Gminy w Boleszkowicach

Z dnia 26 sierpnia 2003r

W sprawie: zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku-o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /Dz. U. Nr 72, poz.747/- Rada Gminy w Boleszkowicach

U c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

  1. Zmienia się zatwierdzoną taryfę na zbiorowe odprowadzenie ścieków w Uchwale Nr L/242/2002 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia

10 października 2002 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe

zapotrzebowanie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

  1. Stawka taryfy określona jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchyla się uchwałę Rady Gminy w Boleszkowicach Nr X/53/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzenie ścieków.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Boleszkowicach .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Rady Gminy

Nr XXI/92/2004 z dnia

26.08.2004r.

Tabela 2. Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących odprowadzania ścieków

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Lp.

Wyszczególnienie

Ostatni rok obrotowy

Rok obra-chunkowy poprzedza-jący wprowadze-nie nowych taryf

Rok obowiązy-wania nowych taryf

Zmiana %

Tary-fowa grupa od-bio-rców usług

Rodzaj cen i

stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat

wiel-kości śred-nio-rocz-ne

wiel-kości na ko-niec roku

wiel-kości śred-nio-rocz-ne

wiel-kości na ko-niec roku

wielkości średnio-roczne = na koniec roku obowią-zywania taryf

wielkości średnio-roczne

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 30-08-2004 14:11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 30-08-2004
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 30-08-2004 14:11:53