Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XVI/80/2004 w sprawie:ustalenia przychodów i wydadków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.


UCHWAŁA NR XVI/80/2004

RADY GMINY W BOLESZKOWICACH

Z dnia 26 lutego 2004 roku

w s p r a w i e : ustalenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn.zm.: Dz.U. Nr 23,poz. 220 z 2002 roku Dz.U. Nr 62 ,poz. 558 , Dz.U. Nr 113,poz.984, Dz. U. Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 153, poz.1271, Nr 162, poz.1568) oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62 , poz. 627 z 2001 roku ze zmianami : Dz.U z 2001 r. Nr 115 ,poz. 1229; z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Nr 233, poz.1957; z 2003 r. Nr 46, poz.392, Nr 80, poz.717, 721, Nr 175, poz.1693, Nr 162, poz.1568, Nr 190, poz.1865, Nr 217, poz.2124/ ) Rada Gminy w Boleszkowicach -

uchwala, co następuje :

& 1. Uchwala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

& 2. Ustala się przychody funduszu w wysokości : 7.245,00 zł

& 3. Ustala się wydatki funduszu w wysokości : 7.245,00 zł

& 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice

& 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem i mocą obowiązującą od 01.01.2004r.

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr XVI/80/2004

Rady Gminy w Boleszkowicach

z dnia 26 lutego 2004r.

Plan przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w 2004 roku.

Lp.

Przychody w złotych

Lp.

Wydatki w złotych

1.

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego

w Szczecinie 1.043,72

1.

2.

3.

4.

Wydatki związane z utrzymaniem własnego środka transportu dla Terenowego Inspektora Służby Ochrony Przyrody -( wydawanie opinii na wycinkę drzew - decyzje ) -800,00

Zadrzewienie i utrzymanie zieleni (boisko sportowe B-ce, cmentarze komunalne na terenie gminy ) - 445,00

Rekultywacja wysypiska śmieci na dz.1206/1 w miejscowości Boleszkowice ( przygotowanie dokumentacji technicznej dot. rekultywacji ) i rekultywacja starego wysypiska śmieci położonego na dz.1732/2 (obsadzenie drzewami i krzewami) - 4.000,00

Opracowanie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla gm. Boleszkowice na lata 2004-2008 z perspektywą na lata 2008-2011 - 2.000,00

2.

Odsetki 209,86

3.

Środki własne 5.992,32

4.

Ogółem przychody 7.245,00

Wydatki ogółem 7.245,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 08-03-2004 12:07:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 08-03-2004
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 08-03-2004 12:07:38