Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIII/73/2003 w spr. ustalenia stawki opłat i zasad dzierżawienia gruntów będących własnością gminy Boleszkowice


Uchwała Nr XIII/73/2003

Rady Gminy w Boleszkowicach

z dnia 27 listopada 2003r.

w sprawie: ustalenia stawki opłat i zasad dzierżawienia gruntów będących własnością gminy

Boleszkowice.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 /Rada Gminy w Boleszkowicach

Uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się stawkę opłat za dzierżawę na cele rolne gruntów stanowiących własność gminy Boleszkowice, przeznaczonych zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze w wysokościach:

 1. pastwiska pod wypas bydła na terenie gminy Boleszkowice

  • 12,00zł za 1 ha w skali roku

 • pozostałe grunty:

  • 70,00zł za 1 ha w skali roku w obrębie miejscowości: Boleszkowice, Wysoka, Chwarszczany, Gudzisz;

  • 38,00zł za 1 ha w skali roku - pozostałe miejscowości na terenie gminy

  • łąki i pastwiska na terenie gminy Boleszkowice

   • 45,00zł za 1 ha

   • § 2

    Ustala się stawkę opłat za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Boleszkowice, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice na cele zabudowy, na prowadzenie działalności innej niż rolnicza, za wyjątkiem gruntów pod Kopalnie Kruszywa /stawka ustalana w drodze negocjacji/ - 1,50zł w za 1m2 w skali miesiąca.

    § 3

    1. Wydzierżawienie gruntów, o których mowa w § 1 może nastąpić na okres nie krótszy niż 1 rok

    2. Opłata za dzierżawienie gruntów na cele rolne wnoszona winna być na rzecz Urzędu Gminy w dwóch ratach półrocznych:

     1. I rata płatna do dnia 30 czerwca danego roku

     2. II rata płatna do dnia 30 października danego roku.

    § 4

    Opłata za grunty wymienione w § 2 wnoszona winna być do końca każdego miesiąca z góry.

    § 5

    1. Na gruntach, o których mowa w § 1 i § 2 dzierżawcy nie mogą wnosić trwałych budowli i nasadzeń.

    2. W przypadku wydzierżawionych gruntów do sprzedaży lub oddania w innej formie zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, umowa z dzierżawcą może być zerwana jednostronnie przez Urząd Gminy w trybie natychmiastowym.

    § 6

    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowic.

    § 7

    Traci moc uchwała Nr VIII/45/95 z dnia 25 stycznia 1995 roku Rady Gminy w Boleszkowicach w sprawie ustalenia stawki opłat i zasad dzierżawienia gruntów będących własnością Gminy Boleszkowice.

    § 8

    Uchwała wchodzi w życie mocą obowiązującą od dnia 01.01.2004r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

    Metadane - wyciąg z rejestru zmian

    Akcja Osoba Data
    Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 08-01-2004 09:12:46
    Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 08-01-2004
    Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 08-01-2004 09:12:46