Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIII/72/2003 w spr. stawki dziennej opłaty targowej na rok 2004, terminu płatności oraz sposobu jej poboru


Uchwała Nr XIII/72/2003

Rady Gminy w Boleszkowicach

Z dnia 27 listopada 2003 roku

w sprawie: stawki dziennej opłaty targowej na rok 2004, terminu płatności oraz

sposobu jej poboru.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 ) oraz art.15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002r. Dz. U.

Nr 9,poz.84 z późn. zm. z 2002r. Nr 200, poz.1683, z 2003r Nr 96 poz. 874 i Nr 110 poz.1039) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P. z 2003 Nr 51 poz. 804/ Rada Gminy w Boleszkowicach uchwała, co następuje:

& 1 Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na rok 2004 w wysokości 20,00 zł

& 2 Zwalnia się z opłaty, o której mowa w & 1 sprzedaż własnych produktów pochodzących
z działek przydomowych oraz ogródków z terenu gminy Boleszkowice - dokonywanych przez drobnych producentów rolnych.

& 3 Opłata targowa pobierana jest przez inkasenta wyznaczonego przez Wójta Gminy. Poboru opłaty dokonuje się bezpośrednio na targowisku. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie urzędowe wydane przez inkasenta, któremu ustala się 30 % prowizji od pobranej opłaty.

& 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Boleszkowicach.

& 5 Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Waldemar Pacewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 08-01-2004 09:12:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 08-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 08-01-2004 09:12:23