Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIII/70/2003 w spr. określenia wysokości stawek oraz zasad ustalenia i poboru podatku od posiadania psów na 2004 rok


Uchwała Nr XIII/70/2003

Rady Gminy w Boleszkowicach

Z dnia 27 listopada 2003 roku

w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zasad ustalenia i poboru

podatku od posiadania psów na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717) oraz art.14 i 20 ustawy z dnia 12 stycznia 19991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002r. Dz. U.

Nr 9, poz.84 z późn.zm. z 2002r. Nr 200, poz.1683, z 2003 r Nr 96 poz. 874 i Nr 110 poz.1039/ oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych / M.P. z 2003r Nr 51 poz. 804/ Rada Gminy w Boleszkowicach uchwala, co następuje:

& 1 Ustala się następujące roczne stawki podatku od posiadania psów na terenie gminy Boleszkowice w 2004 roku:

1. od pierwszego psa 25 zł

2. od każdego następnego 30 zł

& 2 Poza zwolnieniami określonymi w ustawie, wprowadza się na terenie gminy ulgę w podatku dla emerytów i rencistów prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe, którzy podatki wymienione w & 1 pkt.1 opłacają w wysokości 50%. Od następnych opłacają podatek
w wysokości ustalonej w & 1 pkt.2.

& 3 Podatek płatny jest z góry bez wezwania w terminach:

1. do dnia 31 marca roku podatkowego

2. w ciągu 2 tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa w wysokości proporcjonalnej do liczby

miesięcy w roku podatkowym.

& 4 1. Poboru podatku dokonuje Urząd Gminy i sołtysi w poszczególnych sołectwach.

2.Ustala się 5% prowizji dla sołtysów - inkasentów od pobranych kwot podatku.

& 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Boleszkowicach.

& 6 Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Waldemar Pacewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 08-01-2004 09:11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 08-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 08-01-2004 09:11:39