Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIII/69/2003 w spr. ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2004


Uchwała Nr XIII/69/2003

Rady Gminy w Boleszkowicach

Z dnia 27 listopada 2003 roku

w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2004.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717) oraz art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 19991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 9, poz.84 z późn.zm. z 2002r. Nr 200, poz.1683, z 2003 Nr 96 poz. 874 i Nr 110 poz. 1039) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P. z 2003r Nr 51 poz. 804/ i Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004 roku / Dz.Urz. M.F. z 2003 r Nr 15 poz. 83/ Rada Gminy w Boleszkowicach uchwala,
co następuje:

&1Ustala się stawki od środków transportowych na 2004 rok od następujących pojazdów,
w wysokościach:

 1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 ton włącznie do 5,5 ton włącznie 620 zł

b) powyżej 5,5 t do 9 ton włącznie 730 zł

c) powyżej 9 ton 935 zł

 1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 12 ton i wyżej:

  1. dwie osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne:

 • od 12 ton włącznie do mniej niż 15 ton 1346 zł

 • równej lub wyższej niż 15 ton 1449 zł

  1. trzy osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

  - od 12 ton włącznie do mniej niż 21 ton 1346 zł

  - równej lub wyższej 21 ton 1449 zł

   1. cztery osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym

  za równoważne

  • od 12 ton włącznie do mniej niż 29 ton 1500 zł

  • równej lub wyższej niż 29 ton 1660 zł

  3. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton i wyżej :

  1. dwie osie jezdne z innym systemem zawieszenia

  • 12 ton włącznie do mniej niż 15 ton 1346 zł

  • równej lub wyższej niż 15 t 1449 zł

  1. trzy osie jezdne z innym systemem zawieszenia

  • od 12 ton włącznie do mniej niż 21 ton 1346 zł

  • od 21 ton włącznie do mniej niż 23 ton 1449 zł

  • równej lub wyższej niż 23 tony 1580 zł

  1. cztery osie jezdne z innym systemem zawieszenia

  • od 12 ton włącznie do mniej niż 27 ton 1501 zł

  • od 27 ton włącznie do mniej niż 29 ton 1654 zł

  • równej lub wyższej niż 29 ton 2452,80 zł

  4.Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą

  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej 3,5 i poniżej 12 ton 1346 zł

  5. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub

  naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 12 ton:

  1. dwie osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

  • 12 ton włącznie do mniej niż 31 ton 1552 zł

  • równej lub wyższej niż 31 ton 1655 zł

  1. trzy osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

  - od 12 ton włącznie do mniej niż 40 ton 1655 zł

  - równej lub wyższej niż 40 ton 1723 zł

  1. dwie osie jezdne z innym systemem zawieszenia

  • od 12 ton włącznie do mniej niż 31 ton 1552 zł

  • równej lub wyższej niż 31 ton 1937,76 zł

  1. trzy osie jezdne z innym systemem zawieszenia

  • od 12 ton włącznie do mniej niż 40 ton 1723

  • równej lub wyższej niż 40 ton 2548,65 zł

  6.Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną

  masę całkowitą od 7 i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z

  działalności rolniczą prowadzoną przez podatników podatku rolnego 524 zł

  7.Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną

  masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z

  działalnością rolniczą prowadzoną przez podatników podatku rolnego

  1. jedna oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

   • od 12 ton włącznie do mniej niż 25 ton 524 zł

   • równej lub wyższej niż 25 ton 730 zł

 • dwie osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

 • - od 12 ton włącznie do mniej niż 33 tony 730 zł

  - od 33 ton włącznie do mniej niż 38 ton 850 zł

  - równej lub wyższej niż 38 ton 1150 zł

  1. trzy osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

  - od 12 ton włącznie do mniej niż 38 ton 884 zł

  - równej lub wyższej niż 38 ton 943 zł

  1. jedna oś jezdna z innym systemem zawieszenia

  • 12 ton włącznie do mniej niż 25 ton 524 zł

  • równej lub wyższej niż 25 ton 730 zł

  1. dwie osie z innym systemem zawieszenia

  • od 12 ton włącznie do mniej niż 33 ton 850 zł

  • od 33 ton włącznie do mniej niż 38 ton 1292 zł

  • równej lub wyższej niż 38 ton 1700 zł

  1. trzy osie jezdne z innym systemem zawieszenia

  • od 12 ton włącznie do mniej niż 38 ton 943 zł

  • równej lub wyższej niż 38 ton 1281 zł

  8.Od autobusu

  a) mniej niż 30 miejsc 1346 zł

  b) równej lub wyżej niż 30 miejsc 1552 zł

  & 2 Zwalnia się z podatku od środków transportowych poza zwolnieniami ustawowymi pojazdy będące własnością gminy lub na stanie gminnych jednostek organizacyjnych.

  & 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Boleszkowicach.

  & 4 Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

  Przewodniczący Rady

  Waldemar Pacewicz

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 08-01-2004 09:11:14
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 08-01-2004
  Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 08-01-2004 09:11:14