Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XII/60/2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej lokalem użytkowym położonej w m. Boleszkowice przy ul. Świerczewskiego 16 w drodze bez przetargowej


Uchwała Nr XII/60/2003

Rady Gminy w Boleszkowicach

z dnia 30 października 2003 roku

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej lokalem

użytkowym położonej w m. Boleszkowice przy ul. Świerczewskiego 16 w

drodze bez przetargowej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” i art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806/ i art.34 ust.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz.543 ze zmianami z 2001 r. Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz.1800, z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz.2058, z 2003r. Nr 80, poz.720/ oraz & 9 Uchwały Nr XL/213/2001 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najem na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 7, poz.107/ Rada Gminy w Boleszkowicach

U c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną lokalem użytkowym /młyn

gospodarczy/ o pow. użytkowej 450m2 położony w m. Boleszkowice przy ul.

Świerczewskiego 16 na działce oznaczonej nr ewid. 786/7 o pow.245m2 w drodze bez

przetargowej na rzecz Pani Jadwigi Kulczak.

2. Dla w/w nieruchomości opisanej w pkt.1 Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi Księgę

Wieczystą Nr 22609.

§ 2

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice na dzień 31.12.2002r. oznaczona jest zapisem - młyn gospodarczy do dalszego użytkowania, strefa sanitarna 50m.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Waldemar Pacewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 21-11-2003 11:38:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 21-11-2003
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 21-11-2003 11:38:04