Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR IV/25/2003 w s p r a w i e : uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na rok 2003


UCHWAŁA NR IV/25/2003

RADY GMINY W BOLESZKOWICACH

z dnia 23 stycznia 2003 roku

w s p r a w i e : uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 roku Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214,poz. 1806)

uchwala się , co następuje :

& 1. Ustala się dochody budżetu gminy ( załącznik Nr 1 i 2 ) w wysokości 4.273.004 zł

z tego :

1. Dochody zawiązane z realizacją zadań własnych ( załącznik nr 3 ) 3.887.554 zł

w tym :

  • dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz na korzystanie z tych zezwoleń ( załącznik nr 4) 31.000 zł

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( załącznik nr 5) 385.450 zł

& 2. Ustala się wydatki budżetu gminy ( załącznik Nr 6 )

w wysokości 4.622.154 zł

z tego :

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych ( załącznik nr 7 ) 4.236.704 zł

w tym :

  • wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( załącznik nr 8 ) 85.136 zł

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami ( załącznik nr 9 ) 385.450 zł

& 3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 229.850 zł

z przeznaczeniem na :

  1. Spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości : 38.000 zł

  2. Spłatę kredytu z banku PKO S.A Dębno w wysokości : 135.600 zł

  3. Spłatę kredytu z Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział

w Gorzowie Filia Nr 1 w Myśliborzu w wysokości : 56.250 zł

& 4. Wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycia w budżecie 2003 roku zostaną

sfinansowane :

  • kredytem bankowym 419.000 zł

  • pożyczką 160.000 zł

( załącznik nr 10 )

& 5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł

& 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Uchwały.

& 7. Ustala się dotację na finansowanie zadań wspólnych realizowanych w drodze

porozumień przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu z zakresu dofinansowania

organizacji zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży ( załącznik Nr 12 )

w wysokości : 800 zł

& 8. Ustala się plan finansowy dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z

załącznikiem nr 13.

& 9. Ustala się przychody i wydatki środka specjalnego załącznik nr 14

& 10. Dołącza się prognozę długu publicznego na lata 2003 - 2008 zgodnie z

załącznikiem nr 15

& 11. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości : 50.000 zł

przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku

budżetowego deficytu budżetu , podlegającego spłacie w roku

budżetowym .

& 12. Upoważnia się Wójta Gminy do :

  1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między

działami.

& 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

& 14. Uchwała wchodzi w dniem 1 stycznia 2003 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 03-07-2003 23:39:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 03-07-2003
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 03-07-2003 23:39:10