Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z nowelizacją Statutu Związku Gmin Dolnej Odry (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin dnia 17.12.2012 r. poz. 3212) § 7a.1 ust. 8, oraz nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Związku Gmin Dolnej Odry, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Związek Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie.

W związku z powyższym przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem zaświadczenia o wpisie do w/w rejestru, prosimy o składanie wniosków na adres:

 

Związek Gmin Dolnej Odry, ul. Jagiellońska 12, 74 – 500 Chojna

 

Informacje na ten temat można uzyskać pod nr tel. 91 46 15 088 (Biuro Związku Gmin Dolnej Odry).

 

Na podstawie z art. 9c ust. 2 w/w ustawy wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł, określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. z późn. zm.). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 152, poz. 897);
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:

 1. Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)”.

Oświadczenie powinno zawierać także:

 1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 2. Oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie w/w ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz.897).

 

Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej Związku (WWW.zgdo.eu) uruchomiono zakładkę „rejestr działalności regulowanej” zawierającej informacje o procedurze uzyskiwania zaświadczenia oraz  możliwość pobierania formularzy wniosku i treść oświadczenia.

 

 

Z poważaniem

Janusz Gawroński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 07-01-2013 11:16:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 07-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 07-01-2013 11:16:47