Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wniosek o likwidację działalności gospodarczej Marcin Kozłowski 2003-09-01 14:00:59 dodanie dokumentu
Decyzja o zajęciu pasa drogowego dróg gminnych Marcin Kozłowski 2003-09-01 14:00:40 dodanie dokumentu
Wniosek O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU LUB POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY Marcin Kozłowski 2003-09-01 13:54:13 dodanie dokumentu
Wniosek zgłoszenia działalności gospodarczej Marcin Kozłowski 2003-09-01 13:53:10 dodanie dokumentu
Wniosek o likwidację działalności gospodarczej Marcin Kozłowski 2003-09-01 13:52:29 dodanie dokumentu
Decyzja o zajęciu pasa drogowego dróg gminnych Marcin Kozłowski 2003-09-01 13:51:41 dodanie dokumentu
STATUT GMINY BOLESZKOWICE Marcin Kozłowski 2003-09-01 13:50:05 dodanie dokumentu
Bogusława Woroniecka -
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gudziszu
Marcin Kozłowski 2003-08-29 10:44:33 dodanie dokumentu
Eugenia Juszczak -
Skarbnik Gminny
Marcin Kozłowski 2003-08-29 10:42:32 dodanie dokumentu
Bolesław Czyżewski -
Podinspektor Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Gruntami Nierolniczymi i Melioracji
Marcin Kozłowski 2003-07-30 14:29:43 dodanie dokumentu
Sylwia Łaskarzewska-Pacewicz -
Dyrektor Publicznego Gimnazjum
Marcin Kozłowski 2003-07-30 14:29:25 dodanie dokumentu
Marianna Kozłowska -
Dyrektor Przedszkola Gminnego
Marcin Kozłowski 2003-07-30 14:29:07 dodanie dokumentu
Maria Zaradzka -
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Marcin Kozłowski 2003-07-30 14:28:27 dodanie dokumentu
Sabina Podhajna -
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Marcin Kozłowski 2003-07-30 14:27:48 dodanie dokumentu
Włodzimierz Mazur -
Inspektor ds. budowlanych
Marcin Kozłowski 2003-07-30 14:27:21 dodanie dokumentu
przetarg pt. „Małe roboty” organizowanego przez Bank Światowy Nr projektu B2-95-0077 na „wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w miejscowości Boleszkowice” Marcin Kozłowski 2003-07-25 12:27:16 dodanie dokumentu
I – szy przetarg ustny nie ograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej lokalem użytkowym na działalność handlową w budynku świetlicy wiejskiej w Chlewicach. Marcin Kozłowski 2003-07-16 13:48:19 dodanie dokumentu
Rok 2003 Marcin Kozłowski 2003-07-16 13:47:29 dodanie dokumentu
Rok 2002 Marcin Kozłowski 2003-07-16 13:47:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/25/2003 w s p r a w i e : uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na rok 2003 Marcin Kozłowski 2003-07-03 23:39:10 dodanie dokumentu
V sesja Rady Gminy Marcin Kozłowski 2003-07-03 23:38:50 dodanie dokumentu
IV sesja Rady Gminy Marcin Kozłowski 2003-07-03 23:38:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/12/2002 w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zasad ustalenia i poboru podatku od posiadania psów na 2003 rok. Marcin Kozłowski 2003-07-03 23:37:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/11/2002 w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2003. Marcin Kozłowski 2003-07-03 23:37:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/10/2002 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2003 rok Marcin Kozłowski 2003-07-03 23:36:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/7/2002 w sprawie: ustalenia stawek opłaty administracyjnej w 2003 roku Marcin Kozłowski 2003-07-03 23:36:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/8/2002 w sprawie: stawki dziennej opłaty targowej na rok 2003, terminu płatności oraz sposobu jej poboru Marcin Kozłowski 2003-07-03 23:35:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/9/2002 w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok Marcin Kozłowski 2003-07-03 23:35:02 dodanie dokumentu
Uchwały Rady Gminy na 2003 r. Marcin Kozłowski 2003-07-03 23:33:06 dodanie dokumentu
Uchwały Rady Gminy za 2002 r. Marcin Kozłowski 2003-07-03 23:32:32 dodanie dokumentu
Podatki i Opłaty na 2003 r. Marcin Kozłowski 2003-07-03 23:31:35 dodanie dokumentu
Budżet Gminy Boleszkowice na 2003 r. Marcin Kozłowski 2003-07-03 23:27:05 dodanie dokumentu
Komisje problemowe Rady Gminy Marcin Kozłowski 2003-06-26 20:51:09 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Marcin Kozłowski 2003-06-26 20:38:40 dodanie dokumentu
Wójt Marcin Kozłowski 2003-06-26 15:55:42 dodanie dokumentu
Instrukcja BIP Marcin Kozłowski 2003-06-26 13:22:08 dodanie dokumentu
Informacje nieudostępnione Marcin Kozłowski 2003-06-26 12:29:45 dodanie dokumentu