Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Komisja Rewizyjna Marcin Kozłowski 2004-01-13 13:54:35 dodanie dokumentu
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Marcin Kozłowski 2004-01-13 13:53:57 dodanie dokumentu
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Marcin Kozłowski 2004-01-13 13:53:13 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w m. Boleszkowice, Gudzisz, Namyślin Marcin Kozłowski 2004-01-12 13:23:17 dodanie dokumentu
Urząd Stanu Cywilnego Marcin Kozłowski 2004-01-12 11:40:45 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. handlu, usług i gospodarki gruntami rolniczymi, drogownictwa i pełnomocnictwa ochrony informacji niejawnych Marcin Kozłowski 2004-01-12 11:40:28 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. rolnych, gospodarki gruntami rolniczymi, melioracji i ochrony środowiska Marcin Kozłowski 2004-01-12 11:40:11 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, gospodarki komunalnej Marcin Kozłowski 2004-01-12 11:39:52 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. kadr, ogólnoorganizacyjnych, sekretariat Marcin Kozłowski 2004-01-12 11:38:59 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. Obsługi Informatycznej Organów Gminy, Promocji i Rozwoju Marcin Kozłowski 2004-01-12 11:36:06 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. Budownictwa, Rozwoju, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej Marcin Kozłowski 2004-01-12 11:35:49 dodanie dokumentu
Referat finansowy Marcin Kozłowski 2004-01-12 11:35:14 dodanie dokumentu
Komisje - wyciąg ze Statutu Gminy Boleszkowice Marcin Kozłowski 2004-01-12 11:34:51 dodanie dokumentu
Zadania i kompetencje Wójta Gminy Marcin Kozłowski 2004-01-12 11:34:23 dodanie dokumentu
Zadania i kompetencje Rady Gminy Marcin Kozłowski 2004-01-12 11:34:07 dodanie dokumentu
Wniosek o pozwolenie na budowę Marcin Kozłowski 2004-01-12 11:33:44 dodanie dokumentu
Wniosek o pozwolenie na budowę Marcin Kozłowski 2004-01-12 11:32:51 dodanie dokumentu
Wniosek o ustalenie warunków umowy i zagospodarowania terenu Marcin Kozłowski 2004-01-12 11:32:34 dodanie dokumentu
Marianna Kozłowska - Dyrektor Przedszkola Gminnego Marcin Kozłowski 2004-01-12 11:30:29 dodanie dokumentu
Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego Marcin Kozłowski 2004-01-12 11:27:57 dodanie dokumentu
Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego Marcin Kozłowski 2004-01-12 11:27:12 dodanie dokumentu
Włodzimierz Mazur - Inspektor ds. Budowlanych Marcin Kozłowski 2004-01-12 11:16:34 dodanie dokumentu
Waldemar Pacewicz - Przewodniczący Rady Gminy Marcin Kozłowski 2004-01-12 11:13:31 dodanie dokumentu
Sylwia Łaskarzewska - Pacewicz - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Marcin Kozłowski 2004-01-12 11:11:07 dodanie dokumentu
Sabina Podhajna - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marcin Kozłowski 2004-01-12 11:09:24 dodanie dokumentu
Maria Zaradzka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Marcin Kozłowski 2004-01-12 10:57:36 dodanie dokumentu
Małgorzata Szczepanik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boleszkowicach Marcin Kozłowski 2004-01-12 10:49:24 dodanie dokumentu
Eugenia Juszczak - Skarbnik Gminy Marcin Kozłowski 2004-01-12 10:32:54 dodanie dokumentu
Bogusława Woroniecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gudziszu Marcin Kozłowski 2004-01-12 10:25:30 dodanie dokumentu
Edmund Zioła - Wójt Gminy Marcin Kozłowski 2004-01-12 10:21:44 dodanie dokumentu
Bolesław Czyżewski - Podinspektor Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami Nierolniczymi i Melioracji Marcin Kozłowski 2004-01-12 10:20:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 1/N/2004 w spr.sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Boleszkowice, Gudzisz, Namyślin w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Marcin Kozłowski 2004-01-12 09:26:28 dodanie dokumentu
Uchwała nr XIV/74/2003 w spr. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003 rok Marcin Kozłowski 2004-01-09 13:41:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/76/2003 w spr. zlecenia komisji rewizyjnej kontroli Marcin Kozłowski 2004-01-08 09:14:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/75/2003 w spr. zmiany uchwały RG w Boleszkowicach Nr XIII/70/2003 z 27 XI 2003 w sprawie określenia wysokości stawek oraz zasad ustalenia i poboru podatku od posiadania psów na 2004 ro Marcin Kozłowski 2004-01-08 09:13:46 dodanie dokumentu
Sesja Rady Nr14 Marcin Kozłowski 2004-01-08 09:13:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/73/2003 w spr. ustalenia stawki opłat i zasad dzierżawienia gruntów będących własnością gminy Boleszkowice Marcin Kozłowski 2004-01-08 09:12:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/72/2003 w spr. stawki dziennej opłaty targowej na rok 2004, terminu płatności oraz sposobu jej poboru Marcin Kozłowski 2004-01-08 09:12:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/71/2003 w spr. ustalenia stawek opłaty administracyjnej na rok 2004 Marcin Kozłowski 2004-01-08 09:12:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/70/2003 w spr. określenia wysokości stawek oraz zasad ustalenia i poboru podatku od posiadania psów na 2004 rok Marcin Kozłowski 2004-01-08 09:11:39 dodanie dokumentu