Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego Marcin Kozłowski 2004-01-12 11:27:12 dodanie dokumentu
Włodzimierz Mazur - Inspektor ds. Budowlanych Marcin Kozłowski 2004-01-12 11:16:34 dodanie dokumentu
Waldemar Pacewicz - Przewodniczący Rady Gminy Marcin Kozłowski 2004-01-12 11:13:31 dodanie dokumentu
Sylwia Łaskarzewska - Pacewicz - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Marcin Kozłowski 2004-01-12 11:11:07 dodanie dokumentu
Sabina Podhajna - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marcin Kozłowski 2004-01-12 11:09:24 dodanie dokumentu
Maria Zaradzka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Marcin Kozłowski 2004-01-12 10:57:36 dodanie dokumentu
Małgorzata Szczepanik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boleszkowicach Marcin Kozłowski 2004-01-12 10:49:24 dodanie dokumentu
Eugenia Juszczak - Skarbnik Gminy Marcin Kozłowski 2004-01-12 10:32:54 dodanie dokumentu
Bogusława Woroniecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gudziszu Marcin Kozłowski 2004-01-12 10:25:30 dodanie dokumentu
Edmund Zioła - Wójt Gminy Marcin Kozłowski 2004-01-12 10:21:44 dodanie dokumentu
Bolesław Czyżewski - Podinspektor Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami Nierolniczymi i Melioracji Marcin Kozłowski 2004-01-12 10:20:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 1/N/2004 w spr.sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Boleszkowice, Gudzisz, Namyślin w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Marcin Kozłowski 2004-01-12 09:26:28 dodanie dokumentu
Uchwała nr XIV/74/2003 w spr. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003 rok Marcin Kozłowski 2004-01-09 13:41:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/76/2003 w spr. zlecenia komisji rewizyjnej kontroli Marcin Kozłowski 2004-01-08 09:14:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/75/2003 w spr. zmiany uchwały RG w Boleszkowicach Nr XIII/70/2003 z 27 XI 2003 w sprawie określenia wysokości stawek oraz zasad ustalenia i poboru podatku od posiadania psów na 2004 ro Marcin Kozłowski 2004-01-08 09:13:46 dodanie dokumentu
Sesja Rady Nr14 Marcin Kozłowski 2004-01-08 09:13:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/73/2003 w spr. ustalenia stawki opłat i zasad dzierżawienia gruntów będących własnością gminy Boleszkowice Marcin Kozłowski 2004-01-08 09:12:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/72/2003 w spr. stawki dziennej opłaty targowej na rok 2004, terminu płatności oraz sposobu jej poboru Marcin Kozłowski 2004-01-08 09:12:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/71/2003 w spr. ustalenia stawek opłaty administracyjnej na rok 2004 Marcin Kozłowski 2004-01-08 09:12:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/70/2003 w spr. określenia wysokości stawek oraz zasad ustalenia i poboru podatku od posiadania psów na 2004 rok Marcin Kozłowski 2004-01-08 09:11:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/69/2003 w spr. ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2004 Marcin Kozłowski 2004-01-08 09:11:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/68/2003 w spr. obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczania podatku rolnego na 2004 rok Marcin Kozłowski 2004-01-08 09:10:54 dodanie dokumentu
Uchwała nr XIII/67/2003 w spr. ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok Marcin Kozłowski 2004-01-08 09:10:26 dodanie dokumentu
Sesja Rady nr 13 Marcin Kozłowski 2004-01-08 09:10:13 dodanie dokumentu
konkurs na kandydata na stanowisko do obsługi informatycznej organów gminy spraw promocji i rozwoju Marcin Kozłowski 2003-12-12 14:07:15 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wycenę nieruchomości - sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb obrotu nieruchomościami w 2004 r. Marcin Kozłowski 2003-12-03 11:59:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zamieszczanie ogłoszeń prasowych w 2004 r. Marcin Kozłowski 2003-12-03 11:59:23 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na obsługę geodezyjną Gminy Wolin w 2004 r. Marcin Kozłowski 2003-12-03 11:58:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/65/2003 w sprawie : zaciągnięcia kredytu Marcin Kozłowski 2003-12-03 11:57:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/64/2003 w sprawie : zmiany w rocznym planie finansowym środka specjalnego na 2003r Marcin Kozłowski 2003-12-03 11:57:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/63/2003 w sprawie : zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003 rok Marcin Kozłowski 2003-12-03 11:57:09 dodanie dokumentu
Uchwały z Sesji nr XIII z dnia 27.11.2003r Marcin Kozłowski 2003-12-03 11:56:44 dodanie dokumentu
I – szy przetarg ustny nie ograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej lokalem użytkowym w budynku Ośrodka Zdrowia w Namyślinie Marcin Kozłowski 2003-11-27 14:38:35 dodanie dokumentu
Sesja rady nr 12 Marcin Kozłowski 2003-11-21 11:38:57 dodanie dokumentu
Uchwała nr XII/59/2003 w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w Myśliborzu Marcin Kozłowski 2003-11-21 11:38:34 dodanie dokumentu
Uchwała nr XII/60/2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej lokalem użytkowym położonej w m. Boleszkowice przy ul. Świerczewskiego 16 w drodze bez przetargowej Marcin Kozłowski 2003-11-21 11:38:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/61/2003 w sprawie zmiany składu osobowego komitetu do spraw wspólpracy z holenderską gmina Overbetuwe Marcin Kozłowski 2003-11-21 11:37:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII / 62/2003 w sprawie stawek opłaty za usługi cmentarne Marcin Kozłowski 2003-11-21 11:37:14 dodanie dokumentu
Iprzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w m.Namyślin i Chwarszczany Marcin Kozłowski 2003-11-21 11:36:31 dodanie dokumentu
Małgorzata Jolanta Szczepanik -
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boleszkowicach
Marcin Kozłowski 2003-11-21 11:27:47 dodanie dokumentu